PED4307 – Systematikk i arbeid med forskningslitteratur

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Spesielt om undervisning og eksamen Høst 2020: 

Gjennomføring av undervisning og eksamen høsten 2020 vil påvirkes av koronasituasjonen. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon!

 

En viktig forutsetning for kvalitativt god forskning er evne til å samle inn, organisere, bruke og kritisk bedømme ulike typer forskningslitteratur.

Her utvikler du ferdigheter knyttet til systematiske litteratursøk. Til det hører bruk av diagrammer for god arbeisflyt og sølkeprosess. Du lærer å kritisk vurdere forskningslitteratur. Du får også trening i å lage en forskningsoversikt (litteraturgjennomgang).

Tema for emnet er

  • Forskningsressurser
  • Søk i forsknings - litteratur og anvendt kildevurdering
  • Ulike typer oversiktsartikler og sentrale krav til disse

Hva lærer du?

I dette emnet lærer du å

  • bruke ulike typer forsknings-ressurser
  • utføre systematiske kildevurderinger
  • hente inn, organisere, presentere og kritisk vurdere pedagogisk forskning.
  • gjennomføre og rapportere en systematisk forskningsgjennomgang
  • dokumentere analytisk kompetanse i bruk av aktuell og relevant forskning

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på programmet Master i pedagogikk, studieretningen UDO

Undervisning

Emnet er organisert som en workshop, der studentene arbeider med å hente inn, organisere, presentere og kritisk vurdere aktuell og relevant pedagogisk forskning.

Kurs i litteratursøk, kildevurdering og referansehåndtering inngår i emnet.

Arbeidsmåten utgjør en vesentlig del av emnets innhold.

Obligatorisk aktivitet:

  • Kort skriftlig notat (350 ord)
  • Minimum 2/3 fremmøte i workshop

Adgang til undervisning

Undervisningen er forbeholdt studenter med opptak på programmet Master i pedagogikk, studieretningen UDO

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave (1500 ord) i form av en systematisk forskningsoversikt.

For å kunne ta eksamen må de obligatoriske komponentene være gjennomført og godkjent.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2020

Deretter hver høst

Eksamen

Høst 2020

Deretter hver høst

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningen er hovedsakelig på norsk, men kan også være på engelsk