Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • godkjenning av ekstern utdanning
 • eksamen
 • karakterutskrift
 • tilrettelegging
 • bekreftelser

Studieinformasjon for søkere og studenter

 • studieveiledning
 • permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier
 • med mer

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter