Jobb og videre studier

Studiet i klinisk ernæring kvalifiserer til autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog.

Videre studier

Etter mastergraden kan du med videre forskning og studier oppnå en doktorgrad (PhD) i ernæring.

Jobbmuligheter

Pasientbehandling

Som autorisert klinisk ernæringsfysiolog kan du jobbe med pasienter. På sykehus vil du bruke din spesialkompetanse til å identifisere spesielle behov og gi tilpasset ernæringsbehandling for ulike pasientgrupper. Ernæringsbehandlingen er kompleks, og krever kunnskap om pasientens kosthold, sykdom og psykososiale forhold. Behandling kan innebære tiltak for å endre pasientens kosthold, anbefaling av spesialdietter og ulike tilskudd, sondebehandling eller intravenøs ernæring. Oppfølging, evaluering og dokumentering av ernæringsbehandlingen er også en viktig del av jobben. Arbeidet på sykehus er tverrfaglig, og innebærer samarbeid med annet helsepersonell. De fleste kliniske ernæringsfysiologer jobber på sykehus.

Forebyggende arbeid innen kosthold og helse

Kliniske ernæringsfysiologer kan jobbe med forebyggende kostveiledning til pasienter på legesenter, bedriftshelsetjeneste, frisklivssentral eller for befolkningen generelt. Som klinisk ernæringsfysiolog kan du bli en viktig rådgiver i ernæringspolitiske spørsmål for helsemyndighetene. For eksempel er kliniske ernæringsfysiologer med på å legge vitenskapelige resultat til grunn for de nasjonale kostholdsrådene. Kliniske ernæringsfysiologer jobber også som rådgivere innen idretten, for eksempel i Olympiatoppen.

Det er ønskelig at flere kliniske ernæringsfysiologer skal jobbe med forebyggende arbeid i fremtiden.

Jobb i privat sektor

I privat sektor er det mange karriæremuligheter. Kliniske ernæringsfysiologer arbeider ved opplysningskontor, i legemiddelindustri, matvareindustri, eller i bistandsorganisasjoner. Hvis du drømmer om å drive for deg selv, kan du starte privat praksis, og drive med veiledning, kurs og foredrag. Det er blant annet mange muligheter knyttet til nettbasert kostrådgiving.

Forskning og undervisning

Stadig flere går videre med forskerutdanning (PhD) og tar sikte på å jobbe med forskning og utdanning av ernæringsfysiologer eller annet helsepersonell. Klinisk ernæring er et ungt fagfelt i Norge, og det er stort behov for forskning på sammenhengen mellom kosthold og helse, og på effekten av ulike kostbehandlinger. Det er også behov for utdanning og opplæring av annet helsepersonell.

Hva gjør våre tidligere studenter i dag?

Les karriereintervjuer og erfaringer fra våre tidligere studenter

Les mer om karrierekurs, karriere og jobbmuligheter

Publisert 15. okt. 2013 10:15 - Sist endret 21. apr. 2021 14:50