Hvorfor velge klinisk ernæring?

Som klinisk ernæringsfysiolog kan du behandle pasienter på sykehus eller arbeide med forebygging av livsstilssykdommer. Du kan arbeide med helsepolitisk rådgivning og ledelse, satse på videre forskning eller jobbe i det private næringsliv.

Studiet gir deg grunnleggende, biologiske kunnskaper om menneskekroppen, med spesiell vekt på ernæring og kosthold. Du får innsikt i samfunnsforhold som påvirker kostholdet, og du lærer om sykdommer som har sin årsak i eller påvirkes av hva vi spiser.

Etter endt studium kan du gi kostbehandling til pasienter med ulike diagnoser og tilstander. Deler av undervisningen er felles med medisinstudiet.

 

Klinisk praksis ved sykehus

Klinisk praksis ved sykehus er en viktig del av studiet, hvor du øver opp ferdigheter til å stille diagnoser og sette i gang ernæringsbehandling. Her får du innsyn i kliniske ernæringsfysiologers rolle på sykehuset.

Delta i et aktivt forskningsmiljø

Gjennom hele studiet vil du ha nær kontakt med aktive forskere, og lære om ulike forskningsmetoder. Studiet drives av avdeling for ernæringsvitenskap, som er et av de største og mest aktive forskningsmiljøene i Europa innen ernæring. Du bruker ett år av studiet på masteroppgaven, som er en selvstendig, vitenskapelig oppgave du gjør i samarbeid med en forskergruppe.

Studier i utlandet

Ernæringsstudiet har en utvekslingsavtale med Stellenbosch University i Sør-Afrika og Ghent University i Belgia.

Studiemiljø

Du blir del av et aktivt og sosialt studiemiljø. Ernæringsstudentene har sitt eget fagutvalg som jobber med både faglige og sosiale spørsmål og som jevnlig arrangerer faglige foredrag.

Ernæringsstudentene driver også tjenesten Mathjelpen som gir informasjon om ernæring til studenter og andre.

Jobb og videre studier

For å kunne gi ernæringsbehandling til pasienter må du ha autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. Studiet i klinisk ernæring ved Universitetet i Oslo kvalifiserer til slik autorisasjon.

Kliniske ernæringsfysiologer har spesialkompetanse som brukes ved kompliserte tilfeller, og har en ledende rolle i utvikling av retningslinjer og prosedyrer i ernæringsbehandling ved sykehus.

Kliniske ernæringsfysiologer kan ha mange roller innen ulike felt. Du kan arbeide i både privat og offentlig sektor, innen toppidrett hos Olympiatoppen, i helsepolitisk ledelse eller som selvstendig næringsdrivende. Du kan velge å arbeide med forebygging av livsstilssykdommer, du kan drive pasientbehandling og du kan bidra i samfunnsdebatten. Du kan forske, gi råd eller lede.

Gjennom forskning og studier kan du oppnå en doktorgrad i ernæring.

Les mer om jobb og videre studier

- Jeg valgte klinisk ernæring fordi jeg lenge har hatt en stor interesse for menneskekroppen, trening og ernæring. Det å få innsikt i hvordan noe så hverdagslig som kosthold påvirker kroppen, både når det gjelder fysisk og psykisk helse og prestasjonsevne, er utrolig interessant.

 - Christian Lyckander

10 gode grunner til å studere klinisk ernæring ved UiO

  1. Gir deg omfattende kunnskap om menneskekroppen – innen kosthold og ernæring
  2. Beskyttet tittel -  gir autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog
  3. Studiet har landets ledende fagmiljø
  4. Relevant utdanning til arbeidsoppgavene
  5. Unike jobbmuligheter
  6. Jobb i Olympiatoppen
  7. Det beste forskningsmiljøet i Europa innen ernæring
  8. Finn løsninger på de store utfordringene i dagens samfunn
  9. Du får spesialkompetanse som trengs ved sykehusene, som leger og sykepleiere ikke har
  10. Du blir en del av et aktivt og sosialt studiemiljø
Publisert 15. okt. 2013 09:52 - Sist endret 5. nov. 2021 15:14