Beskjeder

Publisert 15. nov. 2021 11:30

23.-25. november stenges lesesalene i 2.etasje på DM for å utføre det gjenstående oppussingsarbeid i salene som ikke kan gjøres mens salene er i bruk. Det skal være begrenset (og ikke-kontinuerlig) støy de 3 dager av type lydnivået til en hårføner. Så det burde ikke være masse forstyrrelser i salene 1. etasje.

Ellers vil det kunne foregå noe støyende arbeid på enkeltdager mellom kl.7-9.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 12. nov. 2021 15:36

Fra nå av kan studenter sitte og jobbe i Runde auditorium i tilbygget til Domus Medica, i tidsrommet ventilasjonen er avslått i 'gamlebygget' i Domus Medica. Det er ikke mulig å booke noen plasser, bare drop-in.

Dette gjelder da 

  • Fredag 12. november kl. 15 til søndag 14. november kl. 18
  • Fredag 19. november kl. 15 til søndag 21. november kl. 18
  • Fredag 26. november kl. 15 til søndag 28. november kl. 18

Vi ber å ikke etterlate noe søppel på plassene i auditoriet.

Merk at det er en stikkkontakt under hvert bord i dette auditoriet.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo 

Publisert 3. nov. 2021 14:16

I forbindelse med prosjektet om utbygging av Rikshospitalet vil det skje noe prøveboringer utenfor Domus Medica de kommende dager. 

Det vil være 2 prøveboringer rett utenfor lesesalene i 1. og 2. etasje 4. november kl.8-9. Dette bør generere lite støy fra selve boringen men det vil være lyd fra motoren, tilsvarende en lastebil.

Så vil det skje noen boringer på større avstand fra bygget som kan gi litt støy og vibrasjoner både 4. og 5. november.

Publisert 3. nov. 2021 10:32

Lesesal D og E i 2 etasje Domus Medica kan nå brukes igjen til lesing. Inntil videre kan plasser i disse saler ikke bookes i bookingsystemet, så det blir bare drop-in bruk.

Oppussingen er ikke helt ferdig ennå og vi vil komme tilbake med mer informasjon om gjennomføringen av arbeidet som gjenstår og når plassene kan bookes igjen.

Det vil også komme en egen beskjed om tilbakeflytting av bokskapene.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 3. nov. 2021 10:23

UiO deler ikke lenger ut selvtester til studenter og ansatte.

For testing henviser vi til 

Oslo kommunes tilbud med både drop-in og timebestilling

SiOs tilbud

Vi minner også om smittevernprosedyrer for undervisning høsten 2021 https://www.uio.no/studier/program/medisin/undervisning-og-smittevern/

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 29. okt. 2021 13:12

Vi minner om at ventilasjonsanlegget på Domus Medica vil være avslått i fem helger, fra denne helgen. Brukerne bes å vurdere å finne alternative steder å lese.

Anlegget slås på igjen på søndags kveld, men det tar tid å få opp temperaturen i bygget. Brukerne anbefales derfor å ta med en varm genser e.l. på mandagene ut november.

Årsaken til at ventilasjonsanlegget skrus av, er sanering av asbest i kjelleren. Tiltaket er forebyggende, det er ingen kjent spredning av asbest per dags dato. Stengningen berører gamlebygget i Domus Medica, byggetrinn 1 og 2. Domus Medica tilbygg og dyrestallen er ikke berørt, her går ventilasjonsanlegget som normalt.

Tider og datoer for stenging av ventilasjonsanlegget:

• Fredag 29. oktober kl. 15 til søndag 31. oktober kl. 18

• Fredag 5. november kl. 15 til søndag 7. november kl. 18

• Fredag 12. november kl. 15 til søndag 14. november kl. 18

• Fredag 19. november kl...

Publisert 12. okt. 2021 13:19

Kom og finn ut hva slags studentforeninger vi har ved Det medisinske fakultet!

Tid og sted: 15. oktober 11:00-14:00, Domus Medica

Endelig kan vi igjen holde fysisk foreningsdag på Domus Medica! Det blir stands mellom kantinen og Store Auditorium.

Her møter du noen av foreningens engasjerte medlemmer og finner ut hva de driver med. Vi markerer også Verdensdagen for psykisk helse. Kom på stand, ta quiz og vinn premier!

Alle studenter er velkomne, og særlig alle som har fått opptak høsten 2021. 

Publisert 7. okt. 2021 14:22

Ventilasjonsanlegget på Domus Medica vil være stengt en ettermiddag (for test) og fem helger i oktober og november. Årsaken er at det skal fjernes asbest i isolasjon på utsiden av rør i kjeller (kulvert). Denne skal erstattes med annen isolasjon. Tiltaket er forebyggende, det er ingen kjent spredning av asbest per dags dato.

Bygget vil være åpent, men luftkvaliteten vil bli dårlig og temperaturen kan svinge. Vi anbefaler derfor brukere å finne alternative steder, som tilbygget, til å jobbe eller lese disse helgene.

Stengningen berører gamlebygget i Domus Medica, byggetrinn 1 og 2. Domus Medica tilbygg og dyrestallen er ikke berørt, her går ventilasjonsanlegget som normalt.

Tider og datoer for stenging av ventilasjonsanlegget:

  • Torsdag 14. oktober kl. 17 – 21 (testing)
  • Fredag 29. oktober kl. 15 til søndag 31. oktober kl. 18
  • Fredag 5. november til kl. 15 til søndag 7. november kl. 18
  • ...
Publisert 5. okt. 2021 13:54

Hei,

På lesesal B i 1. etasje i DM er det nå mulig å bruke alle plasser i salen. Husk at man fortsatt må booke plassen før den tas i bruk

I tillegg kan man nå booke seg en plass å sitte og lese på pc-rommene i bygget.

Nå er det bare lesesal C hvor det ikke er klart for å ta alle plasser i bruk. Denne meldingen vil oppdateres når det er klar.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

 

 

Publisert 4. okt. 2021 16:07

Hei,

Som tidligere annonsert av MFU per epost vil skapene som står i gangen rett utenfor lesesalene i 2. etasje nå midlertidig flyttes til hovedkorridoren i 2. etasje (i nærheten av Lille aud.). De skal flyttes i en kontrollert rekkefølge slik at det blir lettere å finne tilbake skapet.

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo

 

Publisert 1. okt. 2021 11:22

Kjære studenter og ansatte,

Når Norge nå gjenåpnes, vil fakultetet så raskt som mulig komme tilbake til ordinær fysisk undervisning.

Fra og med 11. oktober (uke 41) er hovedregelen at undervisningen ved fakultetet blir avholdt med fysisk oppmøte. Det kan forekomme digitale undervisningsaktiviteter også etter denne datoen.  Dette vil i så fall fremgå av timeplanen og beskjeder gitt i Mine Studier. Så langt som mulig, vil forelesninger bli lagt ut.

Eksamen vil bli gjennomført som planlagt. Merk at fra 1. oktober kan studenter ikke bruke egenmelding for gyldig fravær.

Selv om mange nå er fullvaksinerte, vil vi måtte leve med viruset fremover. De viktigste smittevernstiltakene som fremdeles gjelder er oppsummert på denne siden under profesjonsstudiet i medisin.

Følg også med på ...

Publisert 28. sep. 2021 15:04

Hei,

Siden meterkravet nå har opphørt har vi gått tilbake til vanlig kapasitet på lesesalene på Rikshsopitalet. Husk at man fortsatt må booke plassen før den tas i bruk. 'Ikke sitt her'-merking vil fjernes fortløpende, og kan overses så lenge man har fått booket leseplassen.

På Domus Medica settes det nå opp QR-koder på alle plasser på salene i 1. etasje. Så fort det er på plass så vil det åpnes opp for booking/bruk av alle plasser. Egne regler gjelder for lesesalen for sisteårsstudenter.

Ved spørsmål, ta kontakt med MED-studieinfo

Publisert 27. sep. 2021 09:15

Er du en god formidler? Vil du motivere elever i videregående skole til å ta høyere utdanning? Universitetet i Oslo søker engasjerte studentambassadører som ønsker å rekruttere gode studenter til universitetet.

Publisert 24. sep. 2021 17:28

Kjære alle studenter ved Det medisinske fakultet,

Etter regjeringens beskjed om gjenåpning til en normal hverdag med økt beredskap fra og med lørdag 25.09 vil undervisningsaktivitetene ved Det medisinske fakultet, så langt det lar seg praktisk gjøre, bli konvertert fra digital til fysisk undervisning. Det kan imidlertid ta inntil to uker å få lagt om timeplanen og få frigjort og klarert undervisningslokalene.

Detaljert informasjon om endringene i de ulike undervisningsaktivitetene finner dere i timeplanen og i Mine Studier.

Beste hilsen

Elin Olaug Rosvold og Eivind Engebretsen,

Studiedekaner

Publisert 23. sep. 2021 15:04

(For English version, please see below)

Eiendomsavdelingen (EA) ved UiO skal utføre en styrt stopp av ventilasjonsanlegget. Temperaturen kan svinge noe. I tillegg senkes branngardin mellom Domus Medica gamlebygg og tilbygg.

  • Det vil si at passasjen mellom byggene i nærheten av Eric kaffebar stenges. Ventilasjonen i tilbygget påvirkes ikke, ei heller dyrestallen.
  •  Avtrekksskap må ikke brukes i dette tidsrommet.
  • Du kan kan være i bygget under testingen av ventilasjonsanlegget, men det vil bli dårligere luftkvalitet og redusert temperaturkontroll.

Spørsmål kan stilles til EAs prosjektleder Sahar Årmal på epost

English:

The ventilation system at Domus Medica will be switched off on Thursday 14th October

The ventilation system in the old part of the Domus Medica building will be switched off ...

Publisert 17. sep. 2021 15:02

Fakultetet benytter «digital postkasse” når vi sender vedtakskrev til studenter. Vedtaksbrev sendes når fakultetet bestemmer noe som påvirker deg som enkeltstudent. For eksempel, svar på søknad om permisjon.

Vi benytter også en kryptert løsning for digital postkasse for å verne om personopplysningene dine. For å motta slike brev digitalt må du ha en postkasseløsning, som Digipost eller Eboks.

Skru på varslinger i din digitale postkasse for å få beskjed når du har mottatt et digitalt brev. Om du ikke gjør det, får du ikke beskjed om at du har mottatt et brev og fakultetet må varsle deg manuelt.

Om du ikke har en digital postkasse sender vi vedtaksbrev til adressen du har registrert i Studentweb.

 

Spørsmål? Kontakt MED-studieinfo

 

Med vennlig hilsen

Det medisinske fakultet

Publisert 13. sep. 2021 10:14

Fortsatt digitale forelesninger/seminarer/klinikker for store grupper

I epost fra dekan Ivar P. Gladhaug 20. august ble det varslet om at fakultetsledelsen medio september skulle gjøre en ny vurdering av om man kan gå over til fysisk undervisning etter 20. september også for forelesninger/seminarer/klinikker for store grupper.

Fakultetsledelsen har nå gjort denne vurderingen i samråd med fakultetets smittevernutvalg og undervisningsledelse.  Saken er også tatt opp med studenttillitsvalgte.

På grunn av økende smittetrykk finner vi det ikke forsvarlig å åpne opp for mer fysisk undervisning så lenge samfunnet holdes på nivå 3. Dette begrunnes med at et større smitteutbrudd kan få konsekvenser for deltakelse i undervisningen og derved omfattende virkning for studieprogresjonen.  Selv om det er mulighet for å teste seg ut av karantene, kan flere dager gå tapt ved smitte/nærkontakt.

Siden regjeringen h...

Publisert 7. sep. 2021 11:16

Minner på at man ikke skal la personlige eiendeler ligge på lesesalsplasser eller i lesesaler etter bruk av plassen. Bruk bokskapene i byggene.

Pga oppgraderingarbeidet på lesesal D og E i 2.etasje av Domus Medica som starter torsdag 9. september må alle personlige eiendeler som ligger igjen i salene fjernes snarest mulig. 

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo

 

Publisert 6. sep. 2021 14:47

Oppgradering av lesesalene i 2. etasje av Domus Medica settes i gang torsdag 9. september.

Derfor vil det ikke være mulig å booke/bruke lesesalsplassene i lesesal D og E inntil oppussingen er ferdig. Planlagt ferdigstillelse er 1. november 2021.

Bokskapene rett utenfor lesesalene vil være tilgjengelige etter onsdag og planlegges å bli flyttet i perioden det trengs å arbeide i gangen utenfor lesesalene.

Det jobbes med å få på plass alternative leseplasser på bygget.

Mer informasjon følger angående flytting av bokskap og alternative lesesalsplasser.

Se også tidligere informasjon om prosjektet.

Ved spørsmål ta kontakt med MED-studieinfo.

Publisert 6. sep. 2021 08:44

Vil minne på at som opplyst i epost fra MFU må man må sette seg opp på et tidspunkt i bookingsystemet for å kjøpe skaplapp: https://tp.uio.no/ressurser/

Velg skaplapp, dato og tidspunkt og trykk bestill. Opplever du problemer, ta kontakt med MED-studieinfo.

Lappene kan hentes på MED-studieinfo i første etasje av Domus Medica. Vent med å betale til du kommer frem til skranken og har fått referansenummer.

Gjerne kjøp lapper til venner/medstudenter for å begrense antall personer som må komme innom.

MED-studietinfo bistår kun i salget, men har ellers ikke noe med skapene å gjøre, så eventuelle spørsmål om skapene rettes til sekretarmfu@gmail.com eller gjennom melding via ...

Publisert 27. aug. 2021 10:43

Etter mange år hvor både fakultetet og studentene har etterlyst oppussing av lesesalene på Domus Medica ser det nå ut som prosjektet endelig blir satt i gang.

I første omgang er det planlagt å starte oppgraderingen av lesesal D, E og rom 2141 i 2. etasje med tilhørende korridor fra 6. september med ferdigstillelse innen 1. november. Støyende arbeid vil legges tidlig på dagen dvs før kl.9 og eventuelt ekstraordinær støyende arbeider vil varsles om i forkant. Det forventes at støyende arbeid i hovedsak skjer i begynnelsen av byggeperioden og det vil tas hensyn til eksamensperioder.

Det jobbes med å få på plass alternative leseplasser på bygget i perioden det er økt pågang på lesesalsplassene. Lesesalene i 1. etasje og på Rikshospitalet vil være tilgjengelig som vanlig i byggeperioden.

Allerede fra 27. august av vil det bli satt opp flere sittegrupper i fellesarealene på Domus Medica.

Vi kommer tilbake med beskjed når vi har f...

Publisert 24. aug. 2021 12:18

Vi fortsetter med utlevering av selvtester på Domus Medica mandager til fredager kl.9-1130 og 12-14 på MED-studieinfo i 1. etasje til minst slutten av september.

Husk at tilbudet kun er til symptomfrie ansatte og studenter!

Du må skanne en QR-kode med mobilen ved utlevering av test og logge inn med UiO-brukernavn og passord. I tillegg må adgangskort kunne fremvises.

Er det kø oppfordrer vi til å komme tilbake senere.

Vi vil minne på at det fortsatt er viktig at man holder avstand mellom hverandre.

Dette er et frivillig tilbud som ikke skal brukes som et 'coronasertifikat', alle smitteverntiltak må følges uansett. Det er heller ikke et krav å ta en test for å delta på aktiviteter eller undervisning. 

Merk at de som utleverer testen ikke kan svare på spørsmål angående selvtesten eller studier. Alle spørsmål om studier skal rettes til ...

Publisert 20. aug. 2021 14:32

Kjære studenter og ansatte,

Vi ønsker dere alle vel møtt tilbake til universitetet og håper dere har hatt en god start på semesteret.

Dessverre vil vår virksomhet fremdeles være preget av korona-tiltak selv om det nå er kommet noen lettelser.

Regjeringen har åpnet opp for at det kan gjøres unntak fra avstandskravet på 1 meter i undervisningen. Det medisinske fakultet har etter rådføring med fakultetets smittevernutvalg bestemt at forelesninger/seminarer/klinikker med hele eller store deler av et studentkull tilstede, og der 1 meters avstand ikke kan opprettholdes, fremdeles holdes digitalt inntil 20. september.

Dette begrunnes med at vi ikke kan forvente at en tilstrekkelig stor andel studentene er fullvaksinert før medio september. Et større smitteutbrudd kan får konsekvenser for obligatorisk undervisning og derved omfattende virkning for studieprogresjon.  Selv om det nå er mulighet for å teste seg ut av karantene, kan fl...

Publisert 19. aug. 2021 14:51

Studentsamskipnaden SiO har fått midler fra Kunnskapsdepartementet for å gi studenter, foreninger og læresteder et skikkelig boost!

Se her for å søke om støtte til aktiviteter og lønn!

Publisert 13. aug. 2021 21:07

Selv om det nå blir unntak for 1 meter-kravet i undervisningen ved UiO blir det ikke 100% fysisk undervisning fra mandag 16. august. Undervisningen neste uke går som planlagt for ernæringsstudentene. Dere følger det som er oppført i timeplanen.

Vi vil sende ut beskjed på e-post til alle studenter i god tid når/ dersom vi gjør endringer i timeplanen for undervisning.

Ved spørsmål, kontakt studieveileder: Marielle Veneranda Bjerke <m.v.bjerke@medisin.uio.no>