Oppbygging og gjennomføring

Studiet i klinisk ernæring er et heltidsstudium som strekker seg over ti semestre (5 år).

Studieforløp for studenter som startet fra og med høsten 2015

10. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

9. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

8. semester

ERN4400 – Avansert klinisk ernæring

ERN4500 – Klinisk praksis

7. semester

ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring

ERN4200 – Ernæringsepidemiologi

ERN4300 – Klinisk ernæringsforskning og kunnskapsoppsummering

6. semester

ERN3200 – Forebyggende og klinisk ernæring

ERN3300 – Idrettsernæring / ERN3400 – Ernæring og media

5. semester

ERN3100 – Kostholdsmetoder, metabolisme og klinisk ernæring

4. semester

ERN2200R – Fysiologi, ernæring og medisinsk biokjemi

ERN2300 – Mikronæringsstoffer – fra molekylære mekanismer til klinikk

3. semester

ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1

ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1

2. semester

1. semester

ERN1010 – Innføring i klinisk ernæring

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

 

Studieforløp for studenter som startet høsten 2014

10. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

9. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

8. semester

ERN4310 – Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring

ERN4410 – Masteremne i klinisk ernæring

7. semester

ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring

ERN4120 – Humanforsøk (nedlagt)

ERN4210 – Masteremne i ernæringsbiologi (nedlagt)

6. semester

ERN3120 – Molecular, cellular and clinical nutrition (nedlagt)

5. semester

ERN3110 – Energigivende næringsstoffer og klinisk ernæring (nedlagt)

4. semester

ERN2200 – Ernæringsstudiet, modul 2 (nedlagt)

ERN2030 – Ernæringsepidemiologi, kostholdsforskning og samfunnsernæring (nedlagt)

3. semester

ERN1100 – Ernæringsstudiet, Modul 1

2. semester

1. semester

ERN1010 – Innføring i klinisk ernæring

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

 

Studieforløp for studenter som startet høsten 2013

10. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

9. semester

ERN4900 – Masteroppgave i ernæring

8. semester

ERN4110 – Statistikk for masterstudenter i ernæring

ERN4120 – Humanforsøk (nedlagt)

ERN4210 – Masteremne i ernæringsbiologi (nedlagt)

7. semester

ERN4310 – Ernæringsepidemiologi og samfunnsernæring

ERN4410 – Masteremne i klinisk ernæring

 

6. semester

ERN3015 – Ernæringsstudiet, 6. semester (nedlagt) 

5. semester

ERNSEM4B – Ernæringsstudiet, 4. semester, andre del (nedlagt)

 

4. semester

ERNSEM3 – Ernæringsstudiet, 3. semester (nedlagt)

3. semester

ERNSEM2 – Ernæringsstudiet, 2. semester (nedlagt)

2. semester

ERN1020 – Ernæringsstudiet, 2. semester (nedlagt)

EXPHIL03 – Examen philosophicum

1. semester

ERN1010 – Innføring i klinisk ernæring

 

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng


Studieforløp for studenter som startet våren 2013 eller før

Se studieløp for studenter som startet våren 2013 eller før.

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i løpet av første semester for studenter som starter på programmet fra og med høsten 2016:

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i klinisk ernæring

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten. Les mer om studiekvalitet.

 

 

Publisert 20. des. 2013 12:49 - Sist endret 21. juni 2019 14:46