Seksjonsleder ved Lipidklinikken på Oslo Universitetssykehus

− Jeg så viktigheten av rett kosthold i forbindelse med sykdom i nære relasjoner - dette vekket interessen hos meg. God pasientbehandling og høyt faglig nivå noen av de viktigste oppgavene mine i dag.

Ansikt, briller, kvinne

Ellen Charlotte Strøm. Foto: Øystein Horgmo, UiO.

Ellen Charlotte Strøm

Uteksaminert: Gøteborg i 1994.

Stillling: Har siden 2014 hatt stilling som seksjonsleder ved Lipidklinikken på Oslo Universitetssykehus.

Jeg har vært ansatt på Lipidklinikken siden 1995, i mange år som kef i forbindelse med gjennomføring av klinisk oppdragsforskning, senere også som studiekoordinator i tillegg.

Arbeidsgiver: Oslo Universitetssykehus HF

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

− Som seksjonsleder er personalansvar, drift av poliklinikken, drift av studieaktiviteten, budsjettansvar, opprettholde godt arbeidsmiljø, god pasientbehandling og høyt faglig nivå noen av de viktigste oppgavene mine.

I tillegg har jeg studiekoordinatoransvar for en del av de kliniske oppdragsstudiene som Lipidklinikken gjennomfører. Jeg gir kostholdsveiledning til deltakere i studiene og har innimellom pasienter i poliklinikken.

Hva liker du best med jobben din?

− Variasjonen i arbeidshverdagen liker jeg veldig godt - variasjon mellom administrativt arbeid, gjennomføringen av kliniske studier og kostholdsveiledning. Jeg liker også veldig godt samarbeidet i det tverrfaglige teamet på Lipidklinikken.

Hvordan er utdanningen din fra klinisk ernæring relevant i denne jobben?

− I forhold til kostholdsveiledning, er naturligvis min utdanning svært relevant. Ellers er nok min tidligere leder Leiv Ose årsaken til at jeg i dag har stillingen som seksjonsleder. Fra tidlig 2000-tallet fikk jeg tildelt flere og flere administrative oppgaver. Jeg trivdes med dette, og når Leiv Ose gikk av med pensjon, søkte jeg på stillingen som seksjonsleder.

Hvorfor valgte du å studere klinisk ernæring?

− Jeg så viktigheten av rett kosthold i forbindelse med sykdom i nære relasjoner - dette vekket interessen hos meg. Jeg kjente ikke konkret til, den gangen Ernæringslinjen på UiO, men ved en gjennomgang av UiO sine studietilbud, dukket dette opp som et veldig aktuelt studiealternativ. Jeg søkte og kom inn.

Hva likte du spesielt godt ved studiet?

− I min tid som student, kunne de som ønsket å ta retningen klinisk ernæring reise til Gøteborg de siste 1 1/2 årene av studiet. Dette var en fin tid på hybel med gode studievenninner spredt litt rundt i byen. Samtidig var det denne delen av studiet som besto av det kliniske som jeg hadde størst interesse for.

Hva kan man jobbe med etter å ha studert klinisk ernæring?

− Foruten på sykehus, kan en kef blant annet jobbe med ernæring tilknyttet departement, kommune og fylke, privat, innen forskning, i matvarebransjen, i næringsmiddel- og legemiddelbransjen.

Hvilke tips har du til ferske studenter som tenker på jobbmulighetene etter studiene?

− Det vi kan ønske oss, er at det opprettes flere stillinger som klinisk ernæringsfysiolog både på sykehus og andre steder. Behovet er absolutt tilstede. I påvente av en stilling, vil jeg tipse nyutdannede som har muligheten til å hospitere hos kef'er - gjerne på forskjellige arbeidsplasser. Dette er ulønnet arbeid, men en vil sitte igjen med verdifull erfaring som kan legge inn i CV'en.

Publisert 3. jan. 2020 15:35 - Sist endret 30. jan. 2020 10:46