FINF5002 – Masteroppgave i forvaltningsinformatikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et forskningsarbeid innen forvaltningsinformatiske emner. Problemstillingen bør være tverrfaglig og forskningsmetode bør omfatte informatiske, juridiske og/eller samfunnsvitenskapelige tilnærminger.

Forventet omfang: 15000 – 20000 ord. Veileder kan godkjenne avvik fra forventet omfang.

Oppgaven kan skrives på norsk, nordiske språk eller engelsk, eventuelt andre språk etter nærmere avtale med veileder.

Sammen med det skriftlige arbeidet kan det også leveres prototyp systemløsning, eller lignende.

Hva lærer du?

Studentene skal gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt der de viser metodisk bevissthet, teoretisk innsikt, løsningsorientering og evne til å formulere og formidle faglige problemstillinger.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er obligatorisk på Forvaltningsinformatikk (master - to år)

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Alle øvrige deler av Forvaltningsinformatikk (master - to år) skal være gjennomført før arbeidet med masteroppgaven begynner. Etter søknad til AFIN kan det gis tillatelse til at masterarbeidet påbegynnes selv om ett semi-obligatorisk emne eller valgfritt emne gjenstår.

Undervisning

Emnet har ingen felles undervisning. Veiledning gis både individuelt og som fellesveiledning.

Eksamen

Oppgaven vurderes av en eksamenskommisjon bestående av hovedveileder og en ekstern sensor.

 

Innleveringsfrist

Forutsatt normal studieprogresjon skal masteroppgaven innleveres senest 15. mai i det 4. og siste semesteret av Forvaltningsinformatikk (master - to år).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det er utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk