English version of this page

Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler å reise på utveksling i ett (eller to) av de semestrene du ikke har mange obligatoriske emner.

Når kan jeg dra?

Det vil variere fra studieretning til studieretning. For mange studieretninger vil det være mest tilrettelagt for å dra på utveksling 2. semester (vårsemester) i studieløpet. Det kan også være mulig å reise på utveksling et semester der du jobber med masteroppgaven, men det forutsetter at du har en avtale med veileder om tett oppfølging via e-post, og eventuelt en medveileder dit du reiser.

Hvor kan jeg reise? 

Vi anbefaler følgende avtaler for deg som tar en mastergrad i geofag:

Du kan også ha et studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), verdens nordligste høyere utdannings- og forskningsinstitusjon i Longyearbyen 78° N.

Lyst til å dra et annet sted?

Se komplett liste over utvekslingsavtaler ved  Institutt for geofag.Se også alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet;og tilhørende institutter, eller alle UiOs avtaler.Du kan også gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiOs avtaler.

Studieopphold på Svalbard

Studenter i geofag ved UiO kan ta kurs ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Flere studenter tar et kort eller lengre studieopphold på UNIS, om sommeren, våren eller høsten. Universitetssenteret på Svalbard tilbyr mange spennende kurs og emner i geofag. Her får du i tillegg oppleve et internasjonalt studiemiljø med studenter og forskere fra hele verden.

Se korte filmer om GEO-studenter på Unis på YouTube:

Geostudenter som har studert i utlandet

Studenter i geofag, geologi, geografi og geofysikk | Universitetet i Oslo

Er du i tvil om du skal dra på utveksling?

Les reisebrev med opplevelser og erfaringer som geostudenter har hatt på sine utvekslingsopphold:

Les flere reisebrev fra andre realfagstudenter på Ut i verden-bloggen på lenken under ...


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO