Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler å reise på utveksling i ett (eller to) av de semestrene du ikke har mange obligatoriske emner.

Når kan jeg dra?

Det vil variere fra studieretning til studieretning. Det kan også være mulig å reise på utveksling et semester der du jobber med masteroppgaven, men det forutsetter at du har en avtale med veileder om tett oppfølging via e-post, og eventuelt en medveileder dit du reiser.

Hvor kan jeg reise? 

Vi anbefaler følgende avtaler for deg som tar en mastergrad i geofag:

Du kan også ha et studieopphold ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), verdens nordligste høyere utdannings og forskningsinstitusjon i Longyearbyen 78° N.

Lyst til å dra et annet sted?

Se komplett liste over utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag. Se også alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter, eller alle UiOs avtaler. Du kan også gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiOs avtaler.

Studieopphold på Svalbard

Flere av våre studenter tar et studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). UNIS tilbyr mange spennende kurs og emner i geofag. På UNIS møter du internasjonalt studiemiljø med studenter og forskere fra hele verden. Se kortfilmer: Geologi og geofysikk | Geofysikk og fysikk | Sikkerhetskurs

Geostudenter som har studert i utlandet

Studenter i geofag, geologi, geografi og geofysikk | Universitetet i Oslo

Er du i tvil om å dra på utveksling? Les om geostudenter på utveksling:

Les reisebrev fra andre realfagstudenter på Ut i verden-bloggen ...


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO