Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler å reise på utveksling i ett (eller to) av de semestrene du ikke har mange obligatoriske emner.

Det vil variere fra studieretning til studieretning. Det kan også være mulig å reise på utveksling et semester der du jobber med masteroppgaven, men det vil være avhengig av at du har en avtale med veileder om tett oppfølging via e-post, og eventuelt at du har en medveileder der du skal oppholde deg.

Vi anbefaler følgende avtaler for deg som tar en mastergrad i geofag:

Studentene våre kan også ha studieopphold på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS), som har mange spennende kurs og emner i geofag. UNIS er den nordligste utdanningsinstitusjonen for høyere utdanning, og ligger i Longyearbyen, Svalbard på breddegraden 78 º N.

Lyst til å dra et annet sted? Se komplett liste over utvekslingsavtaler ved Institutt for geofag. Du kan også undersøke alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt.

Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av UiOs avtaler.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 12. sep. 2019 12:53