Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Geofag er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng.

Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske emner, 20-50 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Anbefalte emner, 10-40 studiepoeng, avhengig av studieretning
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Hvis du har fått opptak uten geofaglig bakgrunn, gjelder følgende programstruktur:

  • Obligatoriske emner, 40 studiepoeng
  • Valgfrie emner, 20 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Programmet har 4 studieretninger:

Studieretninger som ikke tar opp nye studenter

Studieløp

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteroppgave
1. semester Masteremne + HMS-emner Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Strukturen i masterstudiet er delt opp i fire semestre. I de første semestrene tar du obligatoriske emner og emner utfra din interesse. Fra det andre eller tredje semesteret starter du å arbeidet med masteroppgaven under tilsyn av en veileder.

Emner     

Studieløpet ovenfor er generell for programmet. Noen studieretninger vil kunne ha en annen struktur, og hvilke emner som er obligatoriske og anbefalte avhenger av studieretning. Se den enkelte studieretning for mer informasjon.

Alle studieretningene har obligatoriske emner i HMS-helse, miljø og sikkerhet i begynnelsen av første semester:

HMS-emner gir ingen studiepoeng. 

Masteroppgave

Masteroppgaven utgjør 60 studiepoeng. Masteroppgave og veileder fordeles i begynnelsen av 2. semester. Ledige masteroppgaver vil variere med studieretning, her finner du informasjon om ledige oppgaver:

Ledige masteroppgaver fordelt på studieretninger ved Institutt for geofag.

Du melder selv din interesse til veileder for masteroppgavene du er interessert i, og som er innenfor studieretningen du har opptak til. Veileder vil i etterkant fordele masteroppgave til de studentene som har meldt sin interesse. Dersom det er flere som er interessert i samme oppgave vil veileder kunne gjøre en vurdering av hvem som får oppgaven basert på faglig bakgrunn, karaktersnitt eller engasjement for oppgaven. Alle som får opptak til masterprogrammet har krav på masteroppgave.

Masterstudiet avsluttes med en presentasjon og eksaminering av masteroppgaven. Studenter må ha gjennomført alle obligatoriske emner, inkludert HMS-emnene, for å kunne gjennomføre presentasjon av masteroppgaven.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for geofag for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i geofag

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. okt. 2022 09:36 - Sist endret 6. okt. 2022 10:08