Beskjeder

Published May 13, 2019 4:10 PM

If you have requirements for taking some Health, safety and the environment (HSE) courses that you have not yet completed yet, it is important that you take these by 25th of May, especially if you are scheduled to complete a degree in spring 2019. The courses are:

If you have not taken the HMS0507 - Fire Safety...

Published Apr. 10, 2019 3:16 PM
Happy Easter 2019. Photo: colourbox.com

Dear student

The Student administration, Department of Geosciences will be closed in the Easter (week 16). We will be closed from Monday 15th of April to and including Monday 22th of April. 

We will be present as normal in the following week after Easter from Tuesday 23thApril. See you then! 

We wish you a Happy Easter!

Regards Student administration/GEO

Publisert 29. mars 2019 10:49

Dra på utveksling til verdens nordligste studiested, 78° nord! Som realfagstudent på UiO kan du ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som del av graden din.

Les mer om UNIS, emner og søknad.

Søknadsfrist: 15. april 2019.

Published Mar. 28, 2019 6:04 PM

Dear master student in Geosciences!

The Programme Board at the Department of Geosciences has decided to make some changes in the teaching semesters for the following courses:

Master students who were admitted in the autumn semester 2018, will not be affected as both GEO4250 and GEO4260 will be taught in autumn 2019 (3. semester for students starting in 2018). In your 4th semester (spring 2020), you are working at your thesis and should be complete with...

Published Mar. 22, 2019 3:50 PM

Dear masterstudents,

Through our UiO-project Geosource we offer 10 students a chance to stay for one month in Belém in Brazil to learn Portuguese at the Federal University of Pará (UFPA).

When: from 5-30 August 2019

Who: bachelor and masterstudents at UiO (max. 10 students).

How do you apply?
Your application and a motivation letter can be submitted via  this online form.

Application deadline: 10 April 2019

You will find more information here:
Read more about the language course, how to a...

Publisert 21. mars 2019 13:53

Masterstudenter ved MN skal komme raskt ut i en jobb de trives med etter studiene, og masterstudenter i siste studieår ved MN inviteres derfor til kurs i jobbsøking 3. april og jobbintervju 8. april.

Les mer og meld deg på.

 

 

 

Publisert 21. mars 2019 13:09

Aker Scholarship støtter master- og doktorgrader innenfor alle fagfelt ved ni av verdens ledende universiteter: Harvard, Caltech, MIT, Stanford, University of Pennsylvania, Oxford, Cambridge, Imperial College London og National University of Singapore (NUS). Som Aker Scholar får du finansiering som supplerer andre støtteordninger. Du vil også få viktig bistand i søknadsprosessene til universitetene som ofte kan være kompliserte.

Aker Scholarship tildeles studenter som er faglig sterke og som har et ønske om å bidra i samfunnet. Det er ingen forpliktelser ovenfor Aker og det stilles heller ingen krav til hva du skal jobbe med etter studiet.

Kom på infomøte 4. april kl 14:15-15:15, Georg Sverdrups hus, undervisningsrom 3.

Se mer om Aker scholarship og meld deg på infomøte.

Published Mar. 15, 2019 10:43 AM

We'd like to invite the autumn 2018 master students to this semester's master seminar. 

This is the second of a seminar series for Geoscience master students given by the Department of Geosciences and the Science Library. The series run parallel with your master studies over the course of four semesters.

For more information and program click below: 

Programme and registration

Yours sincerely; 
Michael Heeremans, Edina Pózer and the Student administration
Department of Geosciences and the Science Library

Published Mar. 13, 2019 3:21 PM

Unfortunately, due to ongoing admission process and other deadlines, the administrative procedure (NO: saksbehandling) time is longer than usual right now.

The following applications are currently affected:

  • application for approval of master contract
  • applications for field support

We work continuously to take away, and estimate that we'll be finished within next week (within 22 March). 

We apologize for this!

Kind regards, 
Student administration 
Department of Geosciences

Publisert 5. mars 2019 09:53

På global basis blir det mer og mer populært med sommerskoler for studenter.
Hvert år kommer rundt 550 studenter fra 90 ulike land til Oslo i slutten av juni for å studere seks uker ved Den internasjonale sommerskole ved UiO. I løpet av oppholdet kombinerer de studier med internasjonalisering, sosiale opplevelser og ekskursjoner.

Denne sommeren kan inntil 40 master- og bachelorstudenter ved UiO søke om stipend og plass på sommerskolen. 
Les mer om stipendordningen og hvordan du søker.  Søknadsfrist: 15. mars

Published Feb. 12, 2019 11:27 AM

The University Center in Svalbard (UNIS) offers exciting study opportunities in Arctic biology, Arctic geology, Arctic geophysics and Arctic technology in the summer of 2019. There are courses both at the Bachelor's, Master's and PhD levels. The application deadline for summer 2019 is February 15th.

See summer courses 2019 and how to apply

Are you wondering how it is to be a student in Svalbard? See the films from various disciplines.

Also visit the UNIS Facebook.

Publisert 8. feb. 2019 10:57

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) tilbyr spennende studiemuligheter  innenfor arktisk biologi, arktisk geologi, arktisk geofysikk og arktisk teknologi sommeren 2019. Deter emner både på bachelor-, master- og PhD-nivå.

Søknadsfristen for sommer 2019 er 15. februar.

Se sommeremner 2019 og hvordan du søker

Lurer du på hvordan det er å være student på Svalbard?
Se filmene fra ulike fagområder. 

Besøk også UNIS sin Facebook.

Publisert 7. feb. 2019 16:10

Would you like to know more about cultural differences, and why we do things differently? It is important to understand other cultures both on international workplaces and when you interact with other students. Don't miss this interesting and fun talk by the renowned cultural expert Pellegrino Riccardi.

Thursday 14 February

16.15-18.30

Sophus Lies auditorium

Follow the event and sign up.

Publisert 30. jan. 2019 14:31

RealKarriere er den store karriere- og nettverksdagen for teknologi og realfag ved Universitetet i Oslo. Her møter du arbeidsgivere på stands og bedriftene forteller hva de har av muligheter. Det blir også temapresentasjoner, og i tillegg skal If skadeforsikring ha speedintervjuer. RealKarriere er en verdifull anledning til å finne ut av muligheter etter studiene, uansett hvor i studieløpet du er. Mange av bedriftene har også sommerjobber å friste med. Og tradisjon tro blir det mye godt å spise i løpet av dagen.

RealKarriere torsdag 7. februar i Vilhelm Bjerknes hus.

Program

12:00: Åpning og kake

12:15: Lynpresentasjoner av årets bedrifter

12:00-16:00: Stands og temapresentasjoner med bedrift...

Published Jan. 30, 2019 10:49 AM

Are you finishing your MSc studies at the Department of Geosciences, in the spring 2019?

We have the honour of inviting those of you that finish your MSc studies in the spring semester 2019 to a ceremony to mark the completed master programme. Also, students that are finishing later in the autumn semester are welcome to participate.

Due to limited capacity, we ask you to register at the web scheme, no later than 1 June 2019. For programme and more information, and also the registration form, follow:

Yours sincerely,
Student administration
Department of Geosciences

Publisert 18. jan. 2019 13:07

Den internasjonale sommerskole ved UiO arrangeres 22. juni - 2. august 2019 med hundrevis av studenter fra hele verden. UiO-studenter har også mulighet til å oppleve dette unike internasjonale læringsmiljøet ved å søke om stipend til emner på bachelor- og masternivå. Emnene er ECTS-akkreditert, all undervisning foregår på engelsk og emnene avsluttes med en eksamen.

Søknadsfrist er 1. mars.

Les mer om stipendet og hvordan du kan søke.

Publisert 17. jan. 2019 10:51

For å komme raskt ut i en jobb du vil trives med etter studiene, inviteres masterstudenter ved MN til jobbsøker- og jobbintervjukurs med Karrieresenteret våren 2019.

Jobbsøkerkurs: 

  • Mandag 4. februar, kl. 10:15 - 12:00
  • Onsdag 3. april kl. 12:15 - 14:00

Jobbintervjukurs: 

  • Mandag 8. april, kl. 10:15 - 12:00

Les mer om kursene og påmelding

 

 

Published Jan. 11, 2019 2:31 PM

Master seminar, Geosciences, Help desk;

Do you need help with your master study plan or with your data management plan?

Come by our help desk and we will help you the best we can!

  • Place Room 111. The Geology building
  • Time Friday, 18 January 2019, 09:00 - 14:00

Regards Student administration/GEO

Published Jan. 9, 2019 1:18 PM

Please notice that the mandatory course HMS0507 - Fire Safety which is being taught as a 2 hour block in the beginning of each semester, starts next week. The course is mandatory in the master programme. 

Remember to sign up for the course in Studentweb. 

The teaching schedule for the physical teaching can be accessed here (select spring 2019): 
https://www.uio.no/studier/emner/matnat/kjemi/HMS0507/index-eng.html

For questions, please contact the MN Student Information centre (studieinfo@mn.uio.no). 

Yours sincerely, 
Student administration 
Department of Geosciences

Published Jan. 4, 2019 2:07 PM

The Student administration, Department of Geosciences will be closed Thursday 10 and Friday 11 January (week 2).  We apologize for any inconvenience this may cause for you.

The staff will be present as normal in the following week 3, and you can drop by if you have something of concern.

Regards Student administration/GEO

Published Dec. 17, 2018 2:09 PM

The last opening day for the student administration before Christmas is Thursday 20 December (Vanja is present), and after this we're off for vacation. 

We'll be back from 7 January 2019

If you have any questions, send an email to: studieinfo@mn.uio.no
Emails will be checked during Boxing Week. 

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!


Yours sincerely, 
Student administration 
Department of Geosciences

Published Nov. 21, 2018 3:17 PM

We wish to notify you of the last deadline in the autumn 2018 semester to attend the mandatory HSE-courses: 26 November. 

For those of you lacking the HSE-course: HMS0507 - Fire Safety, the next opportunity is in January/February 2019.

If you plan completing your MSc degree this autumn, it's important that all HSE-courses are passed.

Yours sincerely, 
Student administration 
Department of Geosciences

 

Published Nov. 21, 2018 3:17 PM

We wish to notify you of the last deadline in the autumn 2018 semester to attend the mandatory HSE-courses: 26 November. 

For those of you lacking the HSE-course: HMS0507 - Fire Safety, the next opportunity is in January/February 2019.

If you plan completing your MSc degree this autumn, it's important that all HSE-courses are passed.

Yours sincerely, 
Student administration 
Department of Geosciences

 

Published Nov. 5, 2018 1:22 PM

Students in their 2nd and 5th year on the bachelor- and masterprogramme, respectively, received an email for a time ago with an invitation to answer a questionnaire - Studiebarometeret. For those of us working with student administration, this questionnaire is quite important and we urge you to use this questionnaire to give us feedback on your student life.

It is also used to rank the GEO-education at the University of Oslo, and compare it with other academic institutions in Norway. 

The questionnaire is national and this is your opportunity to raise the quality of your education. 

The Department of Geosciences wish to raise the response rate, and will give the student council at the department (Geofaglig Fagutvalg, GFU) NOK 2500,- if the response rate is raised above&nbsp...