Hvorfor velge dette programmet?

Masterstudier i geofag dekker spesialiseringer innen flere områder av geologi, geografi, hydrologi, geofysikk, geomatikk, meteorologi og oseanografi. Du lærer om jordens struktur, naturressurser og miljø.

Interaksjon mellom mennesker og natur er et sentralt tema i flere av studieretningene, eksempler på dette er georessurser, geofarer, forvaltning av vannressurser, forurensning og klimaendringer.

Institutt for geofag ved universitetet i Oslo har en bred forskningsprofil og bredden gjør at du har mange studieretninger å velge mellom, alt etter din faglige bakgrunn, hva du er interessert i og ønsker å lære mer om. Og ikke minst hva du er interessert i å arbeide med etter studiene.

Kort om studieprogrammet

Masterstudier i geofag består dels av avanserte kurs og et selvstendig arbeid med masteroppgave. Studiet går over to år og er på 120 studiepoeng, hvorav 60 er bundet opp i emner og 60 er bundet opp i arbeidet med en masteroppgave. Felt- og laboratoriearbeid og datamodellering er integrert i de fleste studieretningene.

Du får tildelt en veileder som bistår deg med å velge riktige emner og som hjelper deg i arbeidet med masterprosjektet som skal lede ut i et selvstendig avsluttende arbeid som er masteroppgaven. I arbeidet med oppgaven vil du fordype deg i et spesifikt område innen din studieretning, og du vil få en forskningsnær tilnærming til fagområdet du jobber med.

Studieprogrammet har 10 studieretninger:

Hver studieretning er bygd opp av obligatoriske og anbefalte emner. Du kan slik tilpasse studiet noe etter hva du er interessert i (avhengig av studieretning), samtidig som du får det faglige fundamentet som er nødvendig.

Våre studenter deltar på feltarbeid og ekskursjoner slik at de får observert prosesser i naturen, lærer å modellere naturens prosesser, gjøre forsøk i naturen eller i laboratorium, avhengig av studieretning. Studiene er basert på grunnleggende kunnskap i matematikk, statistikk, informatikk og kjemi.

Studiemiljø

Du skal trives som student hos oss! Når du kommer til oss har vi et velkomstmøte med praktisk informasjon om studiene og du vil hilse på de ansvarlige for programmet. Du vil også treffe dine medstudenter. Merk at dette informasjonsmøtet er obligatorisk å delta på.

Dersom du lurer du på noe praktisk rundt studiet ditt, eller trenger veiledning, ta kontakt med oss.

Geostudentene har egne foreninger både for studentpolitikk og sosiale arrangementer. Vi anbefaler at du deltar på aktiviteter og bidrar der du vil, og knytter kontakter med dine medstudenter på tvers av studiet. Les mer studentforeningene ved Institutt for geofag på Livet rundt studiene.

Universitetet i Oslo har også et rikt studentliv med over 250 studentforeninger.

Studieopphold i utlandet

Institutt for geofag har flere egne utvekslingsavtaler som du som student kan benytte, avhengig av studieretning. 

Vi har et tett samarbeid med (UNIS), Svalbard, og du kan ta emner ved UNIS/Svalbard enten som enkeltemner om høst, vår eller sommer.

Les mer om utveksling.

Jobb og videre studier

En masterutdanning i geofag gir mange muligheter innen arbeidslivet og videre studier til f.eks. ph.d. Med kunnskap i geologi og geofysikk, geografi, geomatikk, hydrologi, meteorologi og oseanografi, åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og i det private næringsliv.

Eksempler på arbeidsplasser der våre tidligere studenter arbeider finner du her.

En utdanning i geofag er også en utdanning som går på tvers av landegrenser. At mange av våre masterstudenter er utenlandske bekrefter dette.

En mulig vei videre etter ett masterstudium kan være å ta en ph.d., les mer om dette på Forskerutdanning: ph.d. i realfag

Les mer om jobb og og videre studier.

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 16. nov. 2020 14:04