Hva kan du jobbe med?

- Climate has been an interest of mine since I was little. Back then I thought of meteorologists as the people who "only" forecast the weather on TV -- the typical stereotype. I soon found out, however, that this was a very exciting field of study with lots of opportunities and activities, says Tobias Wolf (25).

I Norge kommer 98 % av elektrisiteten vår fra vannkraft. I alt 15 % av denne kommer fra vassdrag med breer. Isbreene er svært sensitive for klimaforandringer, og er regnet som en nøkkelindikator på effektene av klimaendringer, både lokalt og globalt.

Erik Scavenius tok mastergrad i naturgeografi med geomatikk vinteren 2006, og var en av de første med denne graden fra Institutt for geofag, UiO. Siden har han jobbet hos Blom Geomatics AS ”Flight Planning & Operations Engineer”.