Hva kan du jobbe med?

Ung kvinne foran værkart.

Kine forsker på klimamodeller hos Meteorologisk institutt, og har bidratt i den nyeste klimarapporten til FN. Hun hadde ikke planlagt å ta en doktorgrad før muligheten plutselig dukket opp.

Bildet kan inneholde: briller, verden, smil, slips, organisme.

Terje Alsvik Walløe er et kjent ansikt fra TV. Han er en av værmennene på NRK, en frilansjobb han har i tillegg til statsmeteorologstillingen ved Meteorologisk institutt.

Bildet kan inneholde: kinn, hørsel, smil, perifer, øre.

Siri Lajord har hovedfag i Cand. Scient. i geomatikk (naturgeografi). Studiet er lagt om siden, og nå får man en mastergrad istedenfor. Forskjellen er at det nå på forhånd er mer bestemt hvilke kurs man skal ta, og den avsluttende oppgaven er kortere.

Geokjemiker Helge Hellevang er fascinert av krystaller. Ikke bare fordi de er vakre å se på, men fordi de kan løse en av de største utfordringene vi har i dag. 

– Climate has been an interest of mine since I was little. Back then I thought of meteorologists as the people who "only" forecast the weather on TV – the typical stereotype. I soon found out, however, that this was a very exciting field of study with lots of opportunities and activities, says Tobias Wolf (25).

Bildet kan inneholde: smil, kinn, øyevipper, kjeve, gest.

I Norge kommer 98 % av elektrisiteten vår fra vannkraft. I alt 15 % av denne kommer fra vassdrag med breer. Isbreene er svært sensitive for klimaforandringer, og er regnet som en nøkkelindikator på effektene av klimaendringer, både lokalt og globalt.

Bildet kan inneholde: hørsel, kjeve, øre, flash-fotografering, audioutstyr.

Erik Scavenius tok mastergrad i naturgeografi med geomatikk vinteren 2006, og var en av de første med denne graden fra Institutt for geofag, UiO. Siden har han jobbet hos Blom Geomatics AS «Flight Planning & Operations Engineer».