Jobb og videre studier

Arbeidsmarkedet for kandidater med kompetanse innen geofag er bra i Norge og utlandet. Det er mange muligheter knyttet til for eksempel vannkraft og energi, miljøgeologi og naturfarer, geomatikk eller georessurser. Du vil ha mulighet til å skrive din masteroppgave i samarbeid med et privat selskap eller et forskningsinstitutt, hvilket er en god mulighet til å få innsikt i arbeidsmarkedet.

Du finner folk med utdanning og bakgrunn i geofag i offentlig forvaltning og ledelse, konsulentselskaper, instituttsektoren, offentlige og i offentlige og private selskaper i inn- og utland. Se hvor noen av våre tidligere studenter jobber i dag ...

Masterprogrammet har nært samarbeid med en rekke institutt og bedrifter, slik som Norges vassdrags- og energidirektorat, Norges geologiske undersøkelse, Meteorologisk institutt, Norges geotekniske institutt, Norsk Polarinstitutt, forskningsinstitusjoner på Svalbard (UNIS), CICERO, NIBIO, NORSAR, NIVA, Equinor og Hydro for å nevne noen. Mange av våre tidligere studenter jobber i disse selskapene og institusjonene i dag.

Masterprogrammet samarbeider også tett med forskningsmiljøer og sentre slik som Senter for Jordens utvikling og dynamikk (CEED).

En master i geofag gir et solid grunnlag for å bli lektor, eller ha andre stillinger i utdanningssektoren.

En mulig vei videre etter mastergrad er å ta en ph.d. grad, les mer om dette på: Forskerutdanningen: ph.d., MN-fakultetet, UiO.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 23. jan. 2017 15:11 - Sist endret 21. nov. 2020 16:18