Helseadministrasjon (master - erfaringsbasert)

Vil du som leder utvikle deg med en formell lederutdanning skreddersydd for helsetjenesten? Masterstudiet er samlingsbasert og egner seg for leger, helsepersonell eller deg som ønsker å lære deg mer om helseledelse.

Hva kan du jobbe med?

  • portrett
    Avdelingssjef ortopedisk klinikk 21. feb. 2017 12:32

    Studiet ga Jan Rune Mikaelsen en større forståelse for hvordan store komplekse helseorganisasjoner henger sammen. Han fikk innsyn og ny kunnskap om mange forskjellige områder innenfor ledelse og helseadministrasjon.

  • portrett
    Program Director Healthcare Program, DNV GL 22. feb. 2017 11:58

    Master i helseadministrasjon endret karriereplanene til Frédéric Courivaud. Han gikk fra forskerstilling ved Intervensjonssenteret (OUS) til å være med på å utvikle Life Sciences i et globalt selskap som DNV GL.