Studieopphold i utlandet

Som student ved Universitetet i Oslo har du mange muligheter til å ta deler av studiene ved et utenlandsk universitet. Et studieopphold i utlandet kan øke utbyttet av utdanningen du er i gang med både faglig og kulturelt. I tillegg vil du kunne forbedre dine språkkunnskaper og få et nytt kontaktnettverk, samt en internasjonal erfaring som kan påvirke din karriere positivt.

De fleste utvekslingsavtalene tilbyr engelske emner, men du kan også ta emner i det lokale språket om du har kompetanse i det. Har du hatt fransk, tysk eller spansk fra videregående, vil det være mulig å studere på disse språkene på utveksling. Mange av universitetene arrangerer språkkurs for sine internasjonale utvekslingsstudenter i begynnelsen av oppholdet.

Hvor kan du reise på utveksling

Institutt for helse og samfunns utvekslingsavtaler

Fakultetets utvekslingsavtaler

UiO utvekslingsavtaler

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

MHA-studietur

Hvert år arrangeres det en ukes studietur til utlandet. Dette er knyttet til det valgfrie emnet, HMED4102 – Komparativ helsepolitikk. Studentene har stor innflytelse på valg av reisemål og tar hovedansvar for å arrangere reisen. Et faglig program for studieturen legges opp i samarbeid med lærerne.

Formålet med studieturen er å lære om helsetjenestens oppbygging, ledelse og utfordringer i det landet man velger å reise til, for å kunne sette den norske helsetjenesten i et større perspektiv. Les reisebrev fra studieturene.

Verdenskart
Studieturer de siste årene: Russland (2000), Cuba (2001), Ecuador (2002), Kina (2003), Kenya (2004), India (2005), Hellas (2006), Japan (2007), Sveits (2008), Nederland (2009), Storbritannia (2010), Belgia/Frankrike (2011), Kina (2012), USA (Boston) (2013), USA (New York/New Haven) (2014), England (2015), USA, San Francisco (2016), New York (2017)

Når kan du reise?

Det er mest hensiktsmessig å reise på utveksling når du arbeider med masteroppgaven i 3. semester, og etter at du har gjennomført og bestått de obligatoriske og valgfrie emnene i graden.

Du kan avtale med din veileder om tett oppfølging via e-post, og eventuelt få en medveileder dit du reiser, eller ta hele oppgaven ved vertsinstitusjonen i utlandet.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb.

Fristen er 15. februar/15. september.

Videre informasjon

Skriv til: utveksling@uio.no

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. nov. 2019 17:26