Undervisning og eksamen

Undervisning og læringsformer

Arbeids- og læringsformene er varierte: forelesninger, gruppearbeid, seminarer og presentasjoner, i tillegg til en valgfri studietur.

Våre forelesere har som målsetting å gjøre komplekse fag lett tilgjengelig og relevante i forhold til praksis. Studiet er samlingsbasert, slik at det kan kombineres med jobb.

Det tverrfaglige studiemiljøet gjør at studentene utveksler nyttig erfaring i gruppearbeid. Foto: Ola Gamst Sæther

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssted

Universitetet i Oslo - Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Forskningsveien 2B, Gaustad i Oslo.

Studiekvalitet

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet. Se Studiekvalitet.

Det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene. Helseadministrasjon får gode tilbakemeldinger på Studiebarometeret.

Masteroppgaven

Eksamens- og vurderingsformer

Skoleeksamen og hjemmeeksamen i form av en skriftlig oppgave og mappeevaluering. Deltakelse i noen valgfrie emner krever forkunnskap (avlagt eksamen tidligere semester). Studenten må ha fullført og bestått alle kursdelene av studiet før masteroppgaven kan innleveres.

Les mer om eksamen ved UiO

Eksamensspråk

I emnene som inngår i studieprogrammet gis eksamensoppgavene på norsk, og eksamensbesvarelsen skal som hovedregel være på norsk, eventuelt på svensk, dansk eller engelsk.

Karaktersystem

Alle emner som inngår i studieprogrammet benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Kildebruk og referanser

For å skrive en god akademisk oppgave, er det viktig at du bruker kilder på riktig måte. Dersom du bruker andres materiale i din egen oppgave uten å opplyse om det, kan det bli regnet som fusk.

Se kildebruk og referanser

Eksamensbesvarelser plagiatkontrolleres mot internett og mot andre besvarelser ved programmet URKUND.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:28