Beskjeder

Publisert 3. nov. 2020 15:26

Studieledelsen, MSU og MFU  inviterer til alle studentene ved Det medisinske fakultet til allmøte 111. november kl. 17.00-18.00 på Zoom.

Forsker Gunnveig Grødeland vil holde foredrag "Korona anno 2020", der hun blant annet vil snakke om utvikling av vaksine.

Etter møtet blir det informasjon om arbeidsgruppen som skal jobbe med studentmedvirkning på fakultetet, samt andre aktuelle saker fra studiene.

Hilsen studiedekanene Eivind Engebretsen og Elin O. Rosvold, MSU og MFU.

Publisert 21. okt. 2020 14:01

Kjære studenter, 

Her foreligger undervisningsplan for vår 2021. Dersom det blir justeringer i planen vil dere få beskjed umiddelbart. 

Timeplane med informasjon om pensum og eksamen publiseres på nett i slutten av november.  

Publisert 18. aug. 2020 15:13

Fakultetet arbeider kontinuerlig for å sikre at studenter og ansatte har best mulig smittevern. Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i fakultetets smitteverntiltak.

Publisert 2. juni 2020 14:01

Semestersider med timeplan, pensum og eksamensdatoer for emner som går høsten 2020 blir publisert 8. juni.

Studentweb åpner 10. juni for å søke plass på undervisning og melde seg til eksamen.

Se oppdaterte frister for å søke plass på undervisning høsten 2020. <https://www.uio.no/studier/registrering/melding/> ​

Publisert 27. mai 2020 11:51

Dessverre har ikke UB mulighet til å videreføre prøveavtalen med ClinicalKey Student som ga tilgang til en del av den anbefalte litteraturen elektronisk i to måneder. ClinicalKey Student stenges derfor for bruk 31. mai.

Du kan få hjelp fra Medisinsk bibliotek til å finne fram i litteraturen og få tilgang til alternativ litteratur.
Ta kontakt på medisinsk.bibliotek@ub.uio.no

Listen over anbefalt litteratur finner du på emnesidene til de enkelte fag/moduler. På medisinstudiet er all anbefalt litteratur samlet her 

Vil du se om det finnes elektroniske bøker innen ditt område kan du også selv gå til den elektroniske litteraturen vi har på UB/Medisinsk bibliotek 

Der kan du søke for eksempel etter Medical Physiology eller Human Anatomy. I menyen til høyre kan du avgrense søket på ulike vis.

Husk også at biblioteket kan hjelpe med tips og hjelp til emnesøk i artikler og håndtering av referanser og littera...

Publisert 14. mai 2020 11:32

SHE (Senter for bærekraftig helseutdanning) utlyser kr 200.000 i stipend til studenter ved Det medisinske fakultet, UiO.

Bidra til utviklingen og sikre en bærekraftig helseutdannelse ved å søke om støtte til DITT prosjekt.

Prosjektene kan være en podcast, e-læringsprogram, student og foreleser kan sammen lage en forelesning, seminarledelse, kronikk eller lignende. Prosjekter som legger opp til tverrfaglig samarbeid mellom studieretningene eller er relevant for en stor del av studentene på fakultetet og andre innen helsefagutdanningene, vil være særlig interessante. Også samarbeid mellom lærere og studenter.

Søknadsdfrist 31. mai 2020

Publisert 13. mars 2020 11:57

UIOs bygninger er låst, det er likevel mulig for studenter og ansatte å bruke kort med kode for å hente bøker og andre viktige ting for å jobbe og studere hjemmefra. NB! Er du omfattet av karantenereglene, eller har noen som helst symptomer på luftveisinfeksjon e.l., kan du ikke under noen omstendighet gå inn i bygget.

Inntil videre kommer studenter inn med kort og kode for å hente ting, men de skal ikke oppholde seg der. Vektere vil følge med på situasjonen.

Følg nettsiden informasjon til studenter ved MED for oppdatert informasjon.

Publisert 29. feb. 2020 17:32

Les ny informasjon om koronaviruset til deg som student ved Det medisinske fakultet, og spesielt de i praksis hos Øyeavdelingen på Ullevål sykehus. 

 

Publisert 27. feb. 2020 13:03

Universitetet i Oslo har lagt ut informasjon om Koronaviruset.

Fint om dere leser denne.

 

Hilsen

MED-studieinfo.