Hva kan du jobbe med?

portrett

Studiet ga Jan Rune Mikaelsen en større forståelse for hvordan store komplekse helseorganisasjoner henger sammen. Han fikk innsyn og ny kunnskap om mange forskjellige områder innenfor ledelse og helseadministrasjon. 

Portrett

- Studiet ga økt forståelse for at organiseringen av helsesektoren er kompleks og sammensatt, og at god helseledelse er fokus både på organiseringen av tjenesten og faget som skal utøves, sier Marianne Kvamsdahl.

portrett

Kashif Waqar Faiz har jobbet som leder i flere år, men ønsket mer kunnskap om ledelse og organisering. Gjennom MHA-studiet har han fått oppdatert kunnskap og nye verktøy som han bruker i daglig praksis, samt større forståelse for hvordan helsevesenet fungerer.

"Dette studiet er et skreddersydd program for helseledere som inkluderer ulike aspekter på en måte ingen andre utdanninger er i stand til". (Jan Fredrik Andresen)