Jobb og videre studier

Det er i dag et høyt fokus på god ledelse i helsetjenestene. Derfor vektlegges formell lederutdanning i økende grad, når ledende stillinger skal besettes. Med en mastergrad i helseadministrasjon vil du kunne tilby en høy formell kompetanse og gode kvalifikasjoner.

Tidligere studenter jobber som:

  • Administrative direktører, klinikk-/divisjonsledere, avdelings- eller seksjonsledere ved sykehus
  • Administrerende direktører, fagdirektører og seniorrådgivere på regionalt helseforetaksnivå
  • Stillinger innenfor helseforvaltningen på ulike nivåer - fra administrerende direktører og fylkesleger til mellomledere, rådgivere og saksbehandlere
  • Lederstillinger i kommunehelsetjenesten og i tannlegehelsetjenester.
  • Leder for bedriftshelsetjeneste
  • Administrasjon i Legeforeningen og Sykepleieforbundet
  • To tidligere studenter har vært statsråder etter å ha gjennomført studiet

Alumni

Norsk forum for helseledelse er en alumniorganisasjon for aktive og tidligere studenter. Dette nettverket gjør det mulig å holde kontakt med medstudenter fra eget kull og på tvers av kullene. Vi arrangerer en årlig faglig konferanse.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 11. des. 2015 13:36