Søknadsfrist og opptak

Dette programmet har opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 1. mars (kl 23.59).
 

Søknadsweb åpner 1. februar. Søk opptak med kode og navn 1301 MF Helseadministrasjon.

For å kunne få opptak til dette programmet må du være kvalifisert innen søknadsfristen.

Søkere får svar på opptaket 3. mai.

Studieplasser

30

Pris

Ingen studieavgift utover semesteravgift.

Opptakskrav

  • generell studiekompetanse
  • tilstrekkelige kunnskaper i norsk- og engelsk
  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng
  • yrkeserfaring: For å kunne søke på studiet kreves det minst 3 års yrkeserfaring på fulltid fra helsetjenesten, helseforvaltningen eller annen helserelatert virksomhet

Dokumentasjon

Innen 1. mars må du laste opp følgende dokumentasjon i Søknadsweb.

  1. Angi utdanningsbakgrunn, stillinger, lederansvar og oppgaver, samt relevante verv i CV-malen. Bruk kun malen - egne CV-filer skal ikke lastes opp. Det kreves at du nøyaktig angir varighet på de enkelte stillingene når det gjelder lengde (år og måneder) og omfang (stillingsprosent). Praksis og studentstillinger tas ikke med.
  2. Attester som dokumenterer minimum 3 års yrkeserfaring på fulltid fra helsetjenesten, helseforvaltningen eller annen helserelatert virksomhet.
  3. Motivasjonsbrev (maksimalt 1 side). Angi hvorfor du søker studiet. Beskriv dine erfaringer med, og interesse for, ledelse.
  4. Brev med anbefaling fra arbeidsgiver som bekrefter at du får den nødvendige permisjon fra jobben for å gjennomføre studiet.
  5. Vitnemål fra relevant utdanning som ikke er tatt på UiO. I Søknadsweb har du mulighet til å samtykke til at vi kan hente dine resultater fra andre norske læresteder (ikke BI). Du må da selv sjekke at alle resultater er synlige i Søknadsweb under "eksterne resultater" innen 1. mars.

Vennligst last opp dokumentene som ulike pdf-filer (eventuelt Word) med beskrivende filnavn, fortrinnsvis «attester.doc», "CV.doc" og "motivasjonsbrev.doc". Vitnemål: Angi utdanningsinstitusjonens navn i dokumentets filnavn. Ikke last opp samlefiler som inneholder flere ulike typer av dokumenter.

Dersom du har søkt på studier tidligere kan du se i Søknadsweb hvilke dokumenter du allerede har lastet opp.

Rangering av søkere

Ved rangering av søkere vil opptakskomiteen legge vekt på søkers utdanningsnivå, ledelses- og yrkeserfaring, og motivasjon. Ledelses- og yrkeserfaring vil bli tillagt mest vekt. Motivasjon vurderes på grunnlag av innholdet i motivasjonsbrevet.

Kvalifiserte søkere rangeres ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering, basert på kriteriene overfor. Opptakskomiteen kan i tillegg ta hensyn til sammensetningen av kullet ved rangering av søkere.

I forrige opptak var det stor konkurranse om plassene til dette programmet. Merk at selv om du dekker opptakskravene er du ikke garantert plass på programmet.

 
VIKTIG: Det forventes at du innvilges permisjon ikke bare til å delta på samtlige samlinger, men også tilstrekkelig permisjon til selvstudium og pensumlesning mellom samlingene, samt til arbeid med eksamensoppgaver og ikke minst tilstrekkelig permisjon ifm masteroppgaveskriving i semester 3.