Søknadsfrist og opptak

Finn dine opptakskrav og søknadsfrist for dette programmet ved å bruke vår veileder.

Sjekk dine opptakskrav og når du kan søke

Svar på tre spørsmål i vår veileder for å få

  • din søknadsfrist
  • se opptakskravene
  • vite hvilke dokumenter du må sende inn
  • tilgang til å søke opptak i Søknadsweb

Sjekk mine krav

Utvalgte programkrav (bare synlig for UiO-tilsatte)

Studieplasser

30

Krav til faglig fordypning

Bachelorgrad

For opptak til masterstudier må du ha fullført en norsk bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanningsløp.

Yrkeserfaring

For å kunne søke på studiet kreves det minst 3 års yrkeserfaring på fulltid fra helsetjenesten, helseforvaltningen eller annen helserelatert virksomhet.

Ytterligere dokumentasjon til dette programmet

På grunn av rangeringskriteriene på dette programmet må følgende fire dokumenter lastes opp sammen med søknaden.

CV

Angi utdanningsbakgrunn, stillinger, lederansvar og oppgaver, samt relevante verv i CV-malen vår. Bruk kun malen - egne CV-filer skal ikke lastes opp. Det kreves at du nøyaktig angir varighet på de enkelte stillingene når det gjelder lengde (år og måneder) og omfang (stillingsprosent). Praksis og studentstillinger tas ikke med.

Attester

Attester som dokumenterer minimum 3 års yrkeserfaring på fulltid fra helsetjenesten, helseforvaltningen eller annen helserelatert virksomhet. I tillegg må eventuell ledererfaring dokumenteres ved attest.

Motivasjonsbrev

Angi hvorfor du søker studiet. Beskriv dine erfaringer med, og interesse for, ledelse (maksimalt 1 side).

Bekreftelse

Brev fra arbeidsgiver som bekrefter at du får den nødvendige permisjon fra jobben for å gjennomføre studiet. Det forventes at du innvilges permisjon ikke bare til å delta på samtlige samlinger, men også tilstrekkelig permisjon til selvstudium og pensumlesning mellom samlingene, samt til arbeid med eksamensoppgaver og ikke minst tilstrekkelig permisjon ifm masteroppgaveskriving i semester 3.

Rangering av søkere

Ved rangering av søkere vil opptakskomiteen legge vekt på søkers utdanningsnivå, ledelses- og yrkeserfaring, og motivasjon. Ledelses- og yrkeserfaring vil bli tillagt mest vekt. Motivasjon vurderes på grunnlag av innholdet i motivasjonsbrevet.

Kvalifiserte søkere rangeres ved hjelp av en individuell skjønnsmessig vurdering, basert på kriteriene overfor. Opptakskomiteen kan i tillegg ta hensyn til sammensetningen av kullet ved rangering av søkere.

I forrige opptak var det stor konkurranse om plassene til dette programmet. Merk at selv om du dekker opptakskravene, er du ikke garantert plass på programmet.