Avdelingsleder – Bærum kommune, Hjemmebaserte tjenester, distrikt Sandvika

Studiet har økt min bevissthet rundt både faglig, administrativ og strategisk ledelse

Marit Åsland

1. Hvorfor valgte du Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA)?

Jeg valgte MHA-studiet fordi jeg ønsket meg nye meningsfulle arbeidsutfordringer innenfor et fagfelt som jeg allerede har utdanning i. Jeg har alltid interessert meg for administrasjon og ledelse, og jeg gjorde derfor et søk på universitetets nettsider i forhold til relevante masterstudier. Der fant jeg informasjon om akkurat det studiet jeg ønsket å starte på - MHA - jeg søkte og kom til min store glede inn.

2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

Det viktigste jeg har fått ut av MHA-studiet er en utvidet forståelse av oppbyggingen av norsk helsevesen, hvordan det styres og nye ideer til forbedringer som kan gjøres. Studiet har økt min bevissthet rundt både faglig, administrativ og strategisk ledelse.


3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

Studiet ga meg nye muligheter i jobbmarkedet. Som hovedregel i dag stilles det krav om formell lederutdanning i utlysninger av ledere i helsesektoren. Som en følge av dette masterstudiet har jeg nå fått meg ny jobb som avdelingsleder.

Publisert 6. juni 2012 10:00