Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, OUS

Studiet har gitt meg den nødvendige kompetansen og tryggheten til å kunne påta meg stillingen.

Stein Are Aksnes

1. Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

Studiet virket som et viktig og riktig skritt videre for meg. Jeg har en del års erfaring både fra helsetjenester og helseforvaltning, og har sett betydningen av god ledelse. Jeg ønsket å utforske og videreutvikle egne evner og kompetanse innen helsetjenestene, og har samtidig et idealistisk ønske om å kunne påvirke positivt gjennom godt lederskap. Målet mitt har vært å skape de beste forutsetningene for å oppnå dette, og å få større trygghet og kompetanse i møte med nye arbeidsutfordringer.

2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

Jeg mener å ha et langt mer reflektert forhold til ledelse nå enn før jeg tok studiet. Jeg opplever å kunne knytte opplevelser og arbeidssituasjoner til teorier og diskusjoner vi har hatt i studiet. Diskusjonene vi har hatt i studiet har gitt meg en større faglig bredde, grundigere forståelse av mangfoldet i helsetjenestene, og bedre oversikt over tjenester og forvaltning. Og så mener jeg å ha fått en helt ny, faglig tyngde og trygghet.

3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

Jeg opplever og erfarer at studiet gir muligheter. Etter studiene har jeg blitt ansatt som leder av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser, en stor nasjonal tjeneste med 9 underliggende kompetansesentre og totalt ca 200 ansatte (www.sjeldne-diagnoser.no). Organisasjonen er ganske komplisert og krevende å lede, men utdanningen gir meg både de formelle forutsetningene og den nødvendige kompetansen og tryggheten til å kunne ha denne stillingen. Jeg er svært glad for at jeg gikk denne veien!!

Publisert 29. mai 2013 17:05 - Sist endret 23. sep. 2014 14:38