Direktør i Helsetilsynet

"Dette studiet er et skreddersydd program for helseledere som inkluderer ulike aspekter på en måte ingen andre utdanninger er i stand til". (Jan Fredrik Andresen)

Jan Fredrik Andresen. Foto: privat

Jan Fredrik Andresen er utdannet lege og spesialist i voksenpsykiatri, og har vært avdelingssjef for voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen ved Diakonhjemmet Sykehus. I 2012 ble han utnevnt til direktør for Statens Helsetilsyn for en periode på seks år. Han har også erfaring fra Forsvarets sanitet som militærpsykiater/major.

Hva er dine erfaringer med masterprogrammet?

- Vi er mange her hos oss som har gått MHA-studiet. Som arbeidsgiver prioriterer jeg å sende folk dit fordi jeg mener man får med seg svært nyttig kunnskap om sektoren og et unikt innblikk i flere lederrelevante perspektiver.

- Det å ha gode ledere i helsevesenet, det er viktig. God ledelse er essensielt for å gi befolkningen trygge og gode helsetjenester. Når vi har tilsyn ser vi at de institusjonene som yter gode tjenester i tråd med regelverkets krav er de samme som er preget av god ledelse.

- Det at lederne har en forståelse av rammevilkårene, altså at de har en totalforståelse av de faktorene som er viktige for kvaliteten på tjenestens, det er avgjørende. Totaliteten består av et samlet fokus på organisasjon, administrasjon, fag, økonomi og de politiske føringene. Her er UiO sitt program unikt. MHA-studiet er et skreddersydd program for helseledere som inkluderer ulike aspekter på en måte ingen andre utdanninger er i stand til.

- Læringsmiljøet er et av særtrekkene ved programmet. Det er mange flinke og erfarne folk som lærer av hverandre. Dette er både unikt og verdifullt. MHA-studiet gir deltagerne en fin mulighet til å få faglig, teoretisk påfyll i kombinasjon med personlig utvikling. Personlig hadde jeg best utbytte av undervisningen som ga innsikt i den samlede statlige virkemiddelbruk. Det å kombinere organisasjonsforståelse, helsefag, juss og økonomi på en god måte sikrer et nødvendig faglig fundament for å utvikle seg som leder. Først med dette som bakgrunn kan man få innblikk i hva som er de virkelige utfordringene med å være ledere i helsevesenet.

Publisert 11. des. 2015 12:13 - Sist endret 11. des. 2015 15:45