Avdelingssjef ved Akershus universitetssykehus

Kashif Waqar Faiz har jobbet som leder i flere år, men ønsket mer kunnskap om ledelse og organisering. Gjennom MHA-studiet har han fått oppdatert kunnskap og nye verktøy som han bruker i daglig praksis, samt større forståelse for hvordan helsevesenet fungerer.

portrett

Kashif Waqar Faiz. Foto: privat

Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

- Etter å ha jobbet som seksjonsleder og kst. avdelingssjef over et par år så jeg et behov for og var motivert for å tilegne meg mer kunnskap om helseledelse og organisering av helsesystemet. Som person liker jeg nye utfordringer, og ønsket å bruke overlegepermisjonen til noe som ville være nyttig for meg i fremtiden.

- Jeg hadde hørt om «Ole Berg-skolen», og forhørte meg med andre som hadde tatt studiet. Alle beskrev studiet som svært givende (men intenst), og anbefalte det sterkt.

Hva er det viktigste du får ut av studiet?

Faiz er ferdig med det meste av undervisningen på studiet, han har igjen de valgfrie emnene og selve masteroppgaven.

- Det viktigste jeg har fått ut av studiet er en blanding av ny kunnskap og nye verktøy som jeg kan bruke i daglig praksis, samt større forståelse for hvordan helsevesenet fungerer. Besøk hos Folkehelseinstituttet, Kunnskapssenteret, Helsetilsynet, Helse- og omsorgsdepartmentet og Helsedirektoratet var spesielt interessante.

- I tillegg ga undervisningen i ledelsespsykologi mange aha-opplevelser. Å bli kjent med mange spennende mennesker har også vært givende.

Hva vil du si til de som vurderer å søke MHA-studiet?

- Studiet er kjempespennende og lærerikt, men krever mye innsats. Jeg leser mye pensum på kveldstid og i helger.

- Jeg er spesielt opptatt av at leger som ønsker å involvere seg eller som allerede er involvert innen administrasjon og ledelse søker dette studiet, slik at de tilegner seg nødvendig og nyttig kunnskap og kan gjøre en enda bedre jobb i fremtiden.

Publisert 15. feb. 2016 14:36 - Sist endret 16. feb. 2016 12:06