Kvalitetssjef, Lovisenberg Diakonale sykehus

MHA-studiet ga meg en kombinasjon av ny kunnskap, personlige utfordringer, men også bekreftelse.

Per Arne Holman

1. Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

Da jeg i 2005 søkte studiet, hadde jeg arbeidet som leder i mer enn 12 år, de siste 5 som avdelingssjef for Lovisenberg DPS. Forestående organisatoriske endringer ved sykehuset muliggjorde et halvt års permisjon med støtte fra arbeidsgiver. Blant helsepersonell hadde jeg hørt at "Ole Berg skolen" var det som gjaldt, dersom jeg fikk muligheten for å ta en masterutdanning.


2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

En kombinasjon av ny kunnskap, personlige utfordringer, men også bekreftelse på at årene som leder hadde gitt meg mye erfaring allerede. Helseøkonomi var det faget hvor jeg hadde mest nytt å lære. Like viktig som teoretisk kunnskap var det å knytte kontakt med medstudenter, lærere og tidligere studenter som møtes på Forum (alumniorganisasjon).


3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

Det ble ingen organisatoriske endringer i 2005, så jeg gikk tilbake til samme stilling etter studiet. Lysten til å fordype meg videre i forskning ble forsterket gjennom arbeidet med masteroppgaven. Oppmuntret av HELEDs lærere og sykehusets ledelse har jeg startet på et forskningsarbeid som jeg håper vil lede frem til doktorgrad. Høsten 2010 fikk jeg mulighet til å ta et halvt års forskningspermisjon på HELED, før jeg i januar 2011 gikk over i ny stilling som Kvalitetssjef på Lovisenberg Diakonale sykehus.

Per Arne Holman
Kvalitetssjef, Lovisenberg Diakonale sykehus
Utdanning før MHA-studiet (kull 19 2005/2006):
Cand.mag. bestående av Bedriftsøkonomi fra BI (1988)og sosionom fra DIASOS (1991).

Publisert 6. juni 2012 10:00