Leder ved akuttpsykiatrisk avdeling

- Studiet ga økt forståelse for at organiseringen av helsesektoren er kompleks og sammensatt, og at god helseledelse er fokus både på organiseringen av tjenesten og faget som skal utøves, sier Marianne Kvamsdahl.

Portrett

Marianne Kvamsdahl. Foto: privat

Marianne Kvamsdahl

  • Konstituert avdelingssjef, Akuttpsykiatrisk avdeling, Ahus

Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

– Da jeg fikk ny jobb som seksjonsleder hadde jeg behov for mer kunnskap om ledelse og helseadministrasjon. Jeg hadde lang erfaring som kliniker, men liten erfaring innen ledelse. Jeg var kjent med masterstudiet på UiO fra andre kollegaer, og også gjennom tidligere undervisning av Ole Berg i spesialistutdannelsen.

Hva er det viktigste du fikk ut av studiet?

– Vi hadde mange ulike fag i studiet, som ga en bred kunnskapsbase innen helseadministrasjon. I ledelsesfagene jobbet vi mye i grupper, noe som var svært nyttig og ga økt trygghet i lederrollen. I tillegg var det et helt enestående kull å være student på, med mange veldig hyggelige og flinke folk som jeg har holdt kontakt med også etter endt studie.

Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

– Studiet ga økt forståelse for at organiseringen av helsesektoren er kompleks og sammensatt, og at god helseledelse er fokus både på organiseringen av tjenesten og faget som skal utøves. I etterkant av studiet fikk jeg tilbud om å bli kst. som avdelingssjef ved min avdeling.

Publisert 22. mars 2017 09:40