Prosjektkoordinator på Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling

Å få kunnskap om alle deler av helsevesenet gjør dette masterstudiet spesielt nyttig og interessant

Kristin Lexow

1. Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

Jeg ønsket å ta en videreutdanning innen organisasjon og ledelse, og bestemte meg for å søke MHA-studiet etter å ha vurdert flere videreutdanningsmuligheter. Grunnen til at jeg valgte MHA-studiet var den tverrfaglige tilnærmingen studiet representerte, både gjennom en bredt sammensatt studentgruppe og mange spennende forelesere fra ulike virksomheter og funksjonsområder innen helsevesenet. Jeg synes også det virket spennende at MHA-studiet innebar en mulighet for studietur der en blir gitt en mulighet til å lære mer om andre lands organisering av helsetjenester.

2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

Jeg synes kombinasjonen av faglige og personlige utfordringer har gitt meg verdifullt påfyll. For meg representerte klasseromsdiskusjonene og gruppearbeidene i de ulike fagene de viktigste kildene til læring basert på at vi var mange med ulik utdannings- og yrkesbakgrunn.

3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

Rett etter studiet flyttet jeg til en annen del av landet, og opplevde at min sykepleierbakgrunn kombinert med MHA-studiet ga meg en attraktiv formell bakgrunn i forhold til mange ulike jobber. I dag jobber jeg som prosjektkoordinator ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling ved Stavanger Universitetssykehus

Publisert 6. juni 2012 10:00