Leder, Helse, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Jeg har gått over i ny stilling med større lederansvar

1. Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

Min nysgjerrighet ble vekket av min tidligere leder. Han hadde tatt studiet en del år tilbake og snakket veldig varmt om det. Jeg oppfattet studiet som en mulighet til å videreutvikle lederkompetanse og få kunnskap og konkrete verktøy til jobben som leder for enheten primærmedisin og psykiatri.

2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

Inspirasjon, gode kolleger og nye venner og verktøy til lederjobben.

3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

Jeg har fått stadig større lederutfordringer i etterkant. Først økte lederansvaret i stillingen jeg hadde med flere ansatte og større ansvarsområde. Det siste året har jeg vært leder for helsetjenesten ved Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO). Det er et stort tverrfaglig tjenestetilbud til de 64 000 studentene som er tilknyttet samskipnaden. Det er en veldig spennende arbeidsplass med engasjerte medarbeidere, som alle gjør en stor innsats for studentene.

Kari-Jussie Lønning

Publisert 7. juni 2013 17:11 - Sist endret 22. sep. 2014 10:21