Prosjektrådgiver/ fysioterapeut, Hospitalitet AS

MHA-studiet: Svært relevant i forhold til min jobb og mine interesser

Gerty Lund

1. Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

Etter nærmere 10 år som sjeffysioterapeut ved Martina Hansens Hospital følte jeg behov for faglig påfyll i forhold til lederfunksjonen min. Fra før hadde jeg helse- og sosialadministrasjon 60 (studiepoeng) og ønsket å gå videre innenfor området. Masterstudiet i helseadministrasjon oppfattet jeg som svært relevant i forhold til min jobb og mine interesser. Jeg hadde hørt mye positivt om studiet fra flere hold. Etter å ha hørt et foredrag med professor Ole Berg bestemte jeg meg for å søke opptak ved første mulighet, og slik ble det.

2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

Det er ikke lett å trekke ut noe spesielt fag fra studiet som viktigst fordi jeg føler at jeg fikk faglig svært mye ut av alle de obligatoriske kursene, samt de valgfrie. Det var vanskelig å velge blant de valgfrie kursene, slik at jeg endte opp med å ta et par mer enn jeg trengte for mastergodkjenning.

Like viktig som det faglige påfyllet, er prosessen jeg gikk gjennom i samspill med medstudenter og de ansatte ved instituttet. Jeg opplever at jeg er blitt tryggere på meg selv.

3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

I etterkant av studiet har jeg byttet jobb. Jeg har i dag en stilling som prosjektrådgiver i et firma som heter Hospitalitet as. Kunnskapen fra studiet brukes daglig i min nye jobb. I dag jobber jeg med tidligfaser av byggeprosjekter, spesielt innenfor sykehusbygg.

Gerty Lund
Prosjektrådgiver/fysioterapeut
Hospitalitet AS
Lysaker

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 13. juni 2012 13:43