Avdelingssjef ortopedisk klinikk

Studiet ga Jan Rune Mikaelsen en større forståelse for hvordan store komplekse helseorganisasjoner henger sammen. Han fikk innsyn og ny kunnskap om mange forskjellige områder innenfor ledelse og helseadministrasjon. 

portrett

Jan Rune Mikaelsen, Foto:privat

Jan Rune Mikaelsen

  • Lege og spesialist i ortopedi
  • Avdelingssjef for legetjenesten ortopedisk klinikk Akershus universitetssykehus

Hvorfor valgte du masterstudiet i helseadministrasjon?

– Etter å ha blitt spurt om å overta som avdelingssjef, kom ønsket om å tilegne meg mer kompetanse innenfor ledelse og administrasjon. Min tidligere leder anbefalte "Ole Berg kurset". Det ble derfor naturlig å søke på masterstudiet i helseadministrasjon for studenter med helsefaglig arbeidserfaring.

Hva er det viktigste du fikk ut av studiet?

– Studiet ga meg innsyn og kunnskap om mange forskjellige områder innenfor ledelse og helseadministrasjon. Dette har kommet godt til nytte i min arbeidshverdag som avdelingssjef. I tillegg har jeg fått kontakter og venner gjennom studiet som jeg setter stor pris på. 

Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

– Studiet ga meg en større forståelse for hvordan store komplekse helseorganisasjoner henger sammen. I tillegg har jeg fått flere verktøy til å bruke i min arbeidshverdag.

Hva vil du si til de som vurderer å søke MHA-studiet?

– Jeg anbefaler studiet for helsepersonell og oppfordrer spesielt lege kolleger til å søke.

Publisert 21. feb. 2017 12:32 - Sist endret 22. feb. 2017 11:46