Avdelingsleder, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Jeg fikk styrket min kompetanse generelt i administrasjon og ledelse, samt i økonomisk og politisk styring

Kjell Magne Mørk

1. Hvorfor valgte du det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon?

Jeg har alltid vært administrativt interessert og hadde lenge tenkt på å tilegne meg formell kompetanse i administrasjon og ledelse. Jeg vurderte flere alternativer. Valget ble Det erfaringsbaserte studiet ved Institutt for helse og samfunn på Universitetet i Oslo, den såkalte "Ole Berg-skolen", da dette tilbød et erfaringsbasert løp, hvor flere profesjoner møtes for både å lære av hverandre og for å lære noe nytt. Jeg snakket med en leder som hadde fullført studiet, og hun anbefalte studiet på det varmeste. Jeg er veldig glad jeg valgte dette studiet i ettertid.


2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

Jeg fikk styrket min kompetanse generelt i administrasjon og ledelse, samt i økonomisk og politisk styring. Det var veldig lærerikt å få mer kunnskap og forståelse for hvordan ting er som de er, både innen ledelse generelt og innen helseledelse. Diskusjonene og samarbeidet i kollokviegruppen var veldig verdifulle for meg. Vi var en sammensatt gruppe, både yrkeserfaringsmessig og profesjonsmessig, og dette ledet til særdeles fruktbare diskusjoner. Studieturen til Brussel og Strasbourg ga et godt innblikk i hvordan EU og Europarådet påvirker norske forhold. Jeg lærte også veldig mye om ledelse under arbeidet med masteroppgaven, noe jeg er svært takknemlig for.


3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

Jeg var klar på at jeg ønsket meg en mer administrativ stilling, før jeg startet på studiet. Jeg hadde erfaring fra tillitsvalgtsarbeid, men hadde ellers kun klinisk erfaring som intensivsykepleier. Jeg ønsket fortsatt en type stilling som indirekte hadde med helsevesenet å gjøre, så jeg søkte jobb som rådgiver ved Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) og startet der et halvt år før mastergradsoppgaven ble levert. Jeg fikk tilbud om stilling som avdelingsleder i fagavdeling for høyere utdanning ved SAFH kort tid etter at masteroppgaven var avsluttet. Jeg ville ikke fått stillingen som avdelingsleder, om jeg ikke hadde gjennomført det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. apr. 2014 03:11