Fagdirektør ved Sykehuset i Vestfold

Studiet ga meg lyst til og trygghet for å gå videre som leder.

Anita Schumacher

1. Hvorfor valgte du Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon?

Etter å ha arbeidet klinisk en del år og tatt en medisinsk doktorgrad, ble jeg i 2005 spurt om jeg kunne tenke meg å være avdelingssjef. Jeg hadde på det tidspunktet ikke noen bestemt oppfatning av at det var leder i helsevesenet jeg ville bli, men jeg tok utfordringen. Det ble tidlig klart for meg at jeg trengte å bygge noe kompetanse innenfor ledelse hvis jeg skulle fortsette i den gaten, og min daværende leder var ganske tydelig på at han anbefalte masterstudiet i helseadministrasjon som en solid utdanning for ledere i helsevesenet. Han er selv tidligere masterstudent. Jeg hadde også flere kollegaer som hadde tatt dette studiet og anbefalte det, så for meg var det et naturlig valg.


2. Hva var det viktigste du fikk ut av studiet?

Jeg synes studiet ga meg en solid basis med tilstrekkelig bredde for å kunne fungere i min daværende jobb som leder, og det ga meg lyst til å fortsette med ledelse. Konkret kunnskap om helsejus og helseøkonomi og ikke minst om organisering av helsevesenet var viktig. For meg personlig var imidlertid muligheten for å løfte meg ut av hverdagssituasjonen og inn i en ny læringssituasjon, der jeg kunne få et annet perspektiv på erfaringer jeg hadde med meg, det viktigste. Rollespill og dialog med lærere og studenter om temaer som kan være utfordrende som leder, var direkte matnyttige for meg. Og så fikk jeg jo mange verdifulle kontakter som jeg har glede av også i etterhånd.


3. Hvordan har studiet påvirket din stilling/jobb i etterkant?

Det ga meg lyst til og trygghet for å gå videre som leder. Allerede under studiet ble jeg tilbudt jobben som klinikksjef, og nå 4 år senere som fagdirektør. Jeg tror jeg er blitt flinkere til å se utfordringene fra et overordnet perspektiv og ikke la meg frustrere over detaljer, noe som er nødvendig for å trives i en lederjobb.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 5. apr. 2014 03:07