Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt og de føres eksternt tilsyn med eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar senest hvert sjette år en grundig intern og ekstern evaluering av programmet.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO og kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Det medisinske fakultet.
 

Evalueringsprosedyrer

Tiltak for å kvalitetssikre studiet:

  • Underveisevaluering av emner: uformell muntlig evaluering eller skriftlig midtveisevaluering ved hjelp av spørreskjema/referat fra samtale/refleksjonsnotat fra studentene
  • Sluttevaluering av emner: hver gang. Studentene gir skriftlig eller muntlig evaluering.
  • Periodisk programevaluering: minst hvert sjette år. Første gang høsten 2009.
  • Bruk av tilsynssensor
  • Årlig rapportering til Det medisinske fakultet.

Evaluering av studiet
 

Periodisk programevaluering, 2021

Intern rapport

Ekstern rapport

Periodisk programevaluering, 2015

Intern rapport

Ekstern rapport
 

Periodisk programevaluering, 2010

Ekstern rapport

Studentundersøkelse


Årsrapporter

Kontaktinformasjon

Avdeling for helsevitenskap

Kvalitetssystemet ved Det medisinske fakultet

 

Publisert 18. juni 2012 21:26 - Sist endret 9. des. 2021 10:09