Masterkatalog

Her finner du en oversikt over forskningsemner og -områder det er mulig å arbeide med på masterprosjektet ditt.

Hva kan du skrive om?

Instituttet er organisert i fem faggrupper – tre av dem innen historie. Alle de vitenskapelig ansatte er knyttet til én av disse gruppene etter hvilket område de hovedsakelig arbeider innen. Her er en oversikt over de ulike forskningsområdene og -prosjektene, samt de potensielle veiledere, innen hver av faggruppene:

Eldre tids historie

Forskningsområder

Forslag til temaer for masterprosjekter

Fagpersoner

 

 Antikken, gresk og romersk historie

 • Politikk, religion og sosiale forhold i greske bystater i antikken.
 • Gresk  og romersk urbanisme.
 • Politiske og sosiale forhold i romersk republikk og keisertid.

Knyttet til:

Knut Ødegård

Nordisk/norrøn vikingtid og middelalder ca. 900-1300

 • Borgerkrigene i Norden og Europa
 • Emosjoner, ritualer og politisk kultur i nordisk middelalder
 • Norrøn samfunns- og kulturhistorie

Knyttet til:

 

Hans Jacob Orning

Europeisk historie i tidlig middelalder (ca. 300–1000)

 • Kulturell historie,
 • Politisk kultur og autoritets- og trossymboler
 • Det karolingiske riket
 • Vikingtiden
Ildar Garipzanov

Nyere tids historie

Forskningsområder Forslag til temaer for masterprosjekter Fagpersoner

 

Norsk og europeisk historie 1500-1850

 • Kvinnehistorie, kjønnshistorie
 • Lokalsamfunn og sentralmakt
 • Sosialhistorie

Knyttet til:

 

Hilde Sandvik

Norsk og europeisk moderne historie

 • Kjønnshistorie, mannshistorie og kvinnehistorie
 • Utdannings- og kunnskapshistorie
 • Økonomisk- og næringslivshistorie
 • Teori, metode og historiografi

Knyttet til:

Eirinn Larsen

Norsk og nordisk moderne historie

 • Politisk historie
 • Pressehistorie

Knyttet til:

Odd Arvid Storsveen

Tidlig-moderne tid og globalhistorie før 1800

 • Kultur- og mentalitetshistorie
 • Orientalisme
 • Historiografi
 • Idehistorie
Erling Sverdrup Sandmo

Moderne historie, særlig politisk idéhistorie

 • Politisk ekstremisme og totalitære ideologier i Norge og internasjonalt (Kommunisme, islamisme, fascisme og nazisme)
 • Nasjonal identitet og nasjonalisme
 • Norsk okkupasjonshistorie
 • Liberalismens historie i Norge og internasjonalt

Knyttet til:

Øystein Sørensen

 

Tidlig moderne tids historie

 • Økonomisk og sosial historie
 • Bedriftshistorie, bydelshistorie
 • Infrastrukturhistorie

 

Finn Erhard Johannessen

Vitenskaps- og universitetshistorie

 • polarhistorie
 • kulturhistorie
 • historisk kunnskapssosiologi
Robert Marc Friedman

Europeisk moderne og samtidshistorie

 • Fascisme både som nasjonalt og overnasjonalt fenomen ("general fascism")
 • Høyreradikale/ekstreme bevegelser, partier og tankeretninger i Europa fra 1920-tallet til i dag
 • Demokratiseringsprosesser og konstitusjonalisme
 • Europeisk historie (politisk idéhistorie og politiske partiers historie)
 • Italias historie og politikk

Knyttet til: 

Elisabetta Cassina Wolff

Latinamerikansk, karibisk og atlantisk historie

 • latinamerikansk og karibisk politikk og sosialhistorie
 • Revolusjoner og uavhengighetskriger i Latin-Amerika, 1780-1850
 • Ekteskap, rase og etnisitet
 • Norsk migrasjon til og i Latin-Amerika

 

 

 

Steinar Sæther

Modern European History

 • History of the Habsburg Monarchy
 • Arctic and Norwegian History 1800-1914
 • Scientific Expeditions
 • Museums and Museology
 • Travel and Tourism

Veileder på norsk (og engelsk)

Ulrike Spring

Environmental history

 • History of Climate
 • History of Disasters
 • Museum History
Dominik Collet

 

Samtidshistorie

Forskningsområder Forslag til temaer for masterprosjekter Fagpersoner
 

Økonomisk historie i Norge og Europa

 • Økonomisk politikk
 • Næringslivshistorie
 • Bank- og pengehistorie
Einar Lie

Internasjonal samtidshistorie

 

 • Midtøsten
 • Stormaktspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Den norske fredstradisjonen

 

 

Hilde Henriksen Waage

Internasjonal samtidshistorie

 • Humanitarianism and Development Aid
 • Internationalism and International Organizations
 • (Social) Human Rights
 • Global Social Policy
 • International and transnational and global history

 

 

Daniel Maul

Internasjonal historie etter 1918

 • Menneskerettigheter
 • Utviklingshistorie
 • Norsk og amerikansk utenrikspolitikk etter 1945
 • Internasjonal rett og internasjonale organisasjoner

 

Hanne Hagtvedt Vik

 

Norsk og internasjonal samtidshistorie

 • kald krig
 • norsk og amerikansk utenrikspolitikk
 • atomvåpen
 • krig og konflikt
 • europeisk sosialdemokrati   
 • andre verdenskrig

 

Olav Njølstad

Contemporary US history: domestic and foreign

 • US politics: left, right, below
 • Religion in US history
 • Transnational America
Douglas Rossinow

Moderne historie

 • Midtøsten
 • Nasjonalisme
 • Sosial- og kulturhistorie
 • Materiell kultur

Toufoul Abou-Hodeib

Contemporary European History

 • International Legal History
 • Social, Economic, and Labour History
 • History of World War II
 • Holocaust & Genocide studies
Kim Christian Priemel

Moderne historie

 • Internasjonal og transatlantisk historie
 • Bedrifts- og økonomisk historie
 • Motehistorie
 • Kolonialisme, imperialisme

Knyttet til:

Veronique Pouillard

Europeisk historie i det 20. århundret

 • Populærkultur og vestlige samfunn 1880-2000
 • Britisk historie
 • Kultur- og sosialhistorie
 • Samfunnsvitenskapelig historie (Social Science History)
 • Byhistorie
Klaus Nathaus

Modern European History

 • History of consumerism and food
 • Colonialism and collective violence
 • Racism, anti-Semitism and the Holocaust
 • Cold War cultures, pacifism and anti-militarism
Patrick Bernhard

Om å velge tema for masteroppgaven

Vi oppfordrer alle nye studenter til å tenke godt gjennom hvilke emner og perioder du kan tenke deg å skrive masteroppgave om. Du bør ha et par alternative emner klare allerede ved semesterstart.  

På denne siden finner du en oversikt med forslag til emner for masteroppgaver og hvem som kan veilede på innen ulike områder/temaer. Vi gjør oppmerksom på at oversikten kun er veiledende. Av ulike årsaker vil ikke alle ansatte kunne veilede til en hver tid. 

Formelle krav til oppgaven

Tildeling av veileder

Alle studenter som får plass på masterstudiet i historie vil få en veileder. Du må søke om veileder på et eget Søknadsskjema og det skjer i sammenheng med HIS4035 - Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget*

Frist for å levere søknad om veileder for nye masterstudenter vil oppdateres i gjeldende semester.

Publisert 16. des. 2016 14:28 - Sist endret 9. aug. 2019 10:51