Masterkatalog

Her finner du en oversikt over forskningsemner og -områder det er mulig å arbeide med på masterprosjektet ditt.

Hva kan du skrive om?

Her er en oversikt over de ulike forskningsområdene og -prosjektene de ulike potensielle veiledere ved instituttet kan veilede.

Forskningsområder

Forslag til temaer for masterprosjekter

Fagpersoner

 

Antikken, gresk og romersk historie

 • Politikk, religion og sosiale forhold i greske bystater i antikken.
 • Gresk  og romersk urbanisme.
 • Politiske og sosiale forhold i romersk republikk og keisertid.

Knyttet til:

Knut Ødegård


Ancient history and its reception

 • Early history of Republican Rome and Italy
 • The Roman Republic and its empire
 • Ancient religions and polytheism
 • Ancient and modern history writing

 

Daniele Miano

Europeisk tidlig middelalder og nordisk vikingtid ca. 300-1050

 • Europeisk samfunn og kultur i senantikken og tidlig middelalder
 • Karolingisk historie
 • Skandinavia og Nord-Europa i vikingtiden

Ildar Garipzanov

Tar ikke opp nye studenter V22

Middelalderens historie i Europa og i Norden

 • rettshistorie
 • vitenskaps- og lærdomshistorie
 • religionshistorie
 • vikingenes historie
Anders Winroth

Nordisk/norrøn vikingtid og middelalder ca. 900-1300

 • Borgerkrigene i Norden og Europa
 • Emosjoner, ritualer og politisk kultur i nordisk middelalder
 • Norrøn samfunns- og kulturhistorie

Knyttet til:

 

Hans Jacob Orning

 

Norsk og europeisk historie 1500-1850

 • Kvinnehistorie, kjønnshistorie
 • Lokalsamfunn og sentralmakt
 • Sosialhistorie

Knyttet til:

 

Hilde Sandvik

Tidsperioden ca. 1850 – 2020 med vekt på Norge, Norden, Europa og USA

 • Emosjonshistorie
 • Kunnskapshistorie
 • Kjønnshistorie
 • Økonomisk og næringslivshistorie
 • Historiebruk og minne/historie
 • Teori, metode og historiografi

Knyttet til:

Eirinn Larsen

Moderne historie, særlig politisk idéhistorie

 • Politisk ekstremisme og totalitære ideologier i Norge og internasjonalt (Kommunisme, islamisme, fascisme og nazisme)
 • Nasjonal identitet og nasjonalisme
 • Norsk okkupasjonshistorie
 • Liberalismens historie i Norge og internasjonalt

Knyttet til:

Øystein Sørensen

Tar ikke opp nye studenter V22

Tidlig moderne tids historie

 • Økonomisk og sosial historie
 • Bedriftshistorie, bydelshistorie
 • Infrastrukturhistorie

 

Finn Erhard Johannessen

Europeisk moderne og samtidshistorie, politisk idéhistorie

 • Fascisme og nyfascisme i Europa
 • Høyreradikale bevegelser, partier og tankeretninger i Europa fra 1920-tallet til i dag
 • Populisme både som analytisk verktøy og politisk fenomen
 • Demokratiseringsprosesser og konstitusjonalisme
 • Italias politiske historie

Knyttet til: 

Elisabetta Cassina Wolff

 

 

Latinamerikansk, karibisk og atlantisk historie

 • latinamerikansk og karibisk politikk og sosialhistorie
 • Revolusjoner og uavhengighetskriger i Latin-Amerika, 1780-1850
 • Ekteskap, rase og etnisitet
 • Norsk migrasjon til og i Latin-Amerika

 

 

 

Steinar Sæther

Modern European History

 • History of the Habsburg Monarchy
 • Arctic and Norwegian History 1800-1914
 • Scientific Expeditions
 • Museums and Museology
 • Travel and Tourism

Veileder på norsk (og engelsk)

Ulrike Spring

Environmental history

 • History of Climate
 • History of Disasters
 • Museum History

The MA-thesis can be written in both English or Norwegian

Dominik Collet

Økonomisk historie i Norge og Europa

 • Økonomisk politikk
 • Næringslivshistorie
 • Bank- og pengehistorie
  Einar Lie

Internasjonal samtidshistorie

 

 • Midtøsten
 • Stormaktspolitikk
 • Utenrikspolitikk
 • Den norske fredstradisjonen

 

 

Hilde Henriksen Waage

Internasjonal samtidshistorie

 • Humanitarianism and Development Aid
 • Internationalism and International Organizations
 • (Social) Human Rights
 • Global Social Policy
 • International and transnational and global history

 

 

Daniel Maul

 

Internasjonal samtidshistorie

 • Frivillige organisasjoners internasjonale/transnasjonale arbeid, gjerne i relasjon til prosjektet Nordic Civil Societies
 • Humanitarisme og bistand, internasjonale organisasjoner
 • Norges og nordiske lands internasjonale engasjement og bistand
 • Internasjonalt/globalt helsesamarbeid, befolkningsspørsmål
 • Indias moderne politiske historie, India-Kina relasjoner, sikkerhetspolitikk og stormaktsrelasjoner i Sør-Asia.

Knyttet til: 

Nordic Civil Societies

  Sunniva Engh

Internasjonal historie etter 1918

 • Menneskerettigheter
 • Utviklingshistorie
 • Norsk og amerikansk utenrikspolitikk etter 1945
 • Internasjonal rett og internasjonale organisasjoner

 

Hanne Hagtvedt Vik

 

Norsk og transnasjonal historie

 • Politisk og faglig arbeiderbevegelse fra den russiske revolusjon til den kalde krigen
 • Propaganda under verdenskrigene og den kalde krigen
 • Transatlantiske aktivistnettverk under og etter andre verdenskrig
  Eirik Wig Sundvall

Norsk og internasjonal samtidshistorie

 • kald krig
 • norsk og amerikansk utenrikspolitikk
 • atomvåpen
 • krig og konflikt
 • europeisk sosialdemokrati   
 • andre verdenskrig

 

Olav Njølstad
 • Norsk krigs- og okkupasjonshistorie
 • Studier av folkemord
 • Konspirasjonsteorier

HL-senteret

Guri Hjeltnes

Øystein Hetland

Terje Emberland

Modern European History

 • Fascism and authoritarianism in interwar Europe
 • Far-right political cultures
 • The counter-revolution and strike-breaking

Fascism and the far-right in twentieth-century Europe, 1890-1950

C-REX

Nathaniël Kunkeler

Moderne historie

 • Midtøsten
 • Nasjonalisme
 • Sosial- og kulturhistorie
 • Materiell kultur

Toufoul Abou-Hodeib

Tar ikke opp nye studenter V22

Europeisk samtidshistorie

 • Rettshistorie
 • Mediahistorie
 • Arbeider- og arbeidshistorie
 • Holocaust studies
Kim Christian Priemel

Moderne historie

 • Internasjonal og transatlantisk historie
 • Bedrifts- og økonomisk historie
 • Motehistorie
 • Kolonialisme, imperialisme

Knyttet til:

Veronique Pouillard

Europeisk historie i det 20. århundret

 • Populærkultur og vestlige samfunn 1880-2000
 • Britisk historie
 • Kultur- og sosialhistorie
 • Samfunnsvitenskapelig historie (Social Science History)
 • Byhistorie
Klaus Nathaus

Modern European History

 • History of consumerism and food
 • Colonialism and collective violence
 • Racism, anti-Semitism and the Holocaust
 • Cold War cultures, pacifism and anti-militarism
Patrick Bernhard

European history

 • History of intellectual property law
 • History of knowledge
 • History of the book
 • Media history
 • History of science and technology
Marius Buning

 

Om å velge tema for masteroppgaven

Vi oppfordrer alle nye studenter til å tenke godt gjennom hvilke emner og perioder du kan tenke deg å skrive masteroppgave om. Du bør ha et par alternative emner klare allerede ved semesterstart.  

På denne siden finner du en oversikt med forslag til emner for masteroppgaver og hvem som kan veilede på innen ulike områder/temaer. Vi gjør oppmerksom på at oversikten kun er veiledende. Av ulike årsaker vil ikke alle ansatte kunne veilede til en hver tid. 

Formelle krav til oppgaven

Tildeling av veileder

Alle studenter som får plass på masterstudiet i historie vil få en veileder. Du må søke om veileder på et eget Søknadsskjema og det skjer i sammenheng med HIS4035 - Prosjektutvikling og arbeidsmetodikk i historiefaget

Frist for å levere søknad om veileder for nye masterstudenter vil oppdateres i gjeldende semester.

Publisert 16. des. 2016 14:28 - Sist endret 18. jan. 2022 19:42