Hva lærer du?

Med en bachelorgrad i historie kan du:

  • tilegne deg, ordne og systematisere kunnskap for å besvare en historisk problemstilling
  • plassere historiske hendelser i de epokene de hører hjemme – og redegjøre for grensene mellom slike epoker
  • trekke sammenhenger mellom norsk, europeisk og verdenshistorie
  • gjøre rede for hva vitenskapelig kildekritikk innebærer
  • forklare hvilke trekk ved kildene som får historikerne til å vurdere noen kilder som bedre enn andre
  • vise hva som skiller faghistorie fra annen historieskriving
  • gjøre rede for hva som skiller historiefaget fra andre humanistiske fag og samfunnsfag
  • uttrykke deg faghistorisk både muntlig og skriftlig
  • skrive faghistoriske arbeider av et visst omfang på egen hånd
  • samarbeide faglig med andre

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 31. okt. 2013 11:13