Jobb og videre studier

En bachelorgrad i historie gir deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er etterspurt på arbeidsmarkedet. Evnen til å analysere og systematisere store mengder informasjon, og formidle dette, er noe som kreves i mange ulike stillinger. Derfor jobber mange med bakgrunn fra historie innen alt fra museer og arkiver, til offentlige forvaltning, samt i ulike organisasjoner. Mange jobber også med undervisning, eller med andre former for formidling.

Hva gjør tidligere studenter?

  • bekkelund-maria-arnekleiv-200x300 Fagarkivar

    - Ikke vær redd for å spesialisere deg, be om råd fra fagfolk og vær bevisst på verdien av tverrfaglig kompetanse, sier Mari Arnekleiv Bækkelund.

  • lutnes-ingrid-maria-200x300 Rådgiver

    - Bli med i en studentforening, skriv for et studenttidsskrift og vær en engasjert student, sier rådgiver ved Forsvarsmuseet, Ingrid Maria Lutnæs.

De viktigste bransjene

Bachelorkandidater fra Historie jobber i dissse bransjene: 

Graf: utdanning og skoleverk 33 prosent; interesseorganisasjoner 14 prosent; bank, finans og eiendom 10 prosent; IKT og telekom 10 prosent; media, forlag og kommunikasjon 10 prosent; konsulentytelser 5 prosent; kunst- og kulturarbeid 5 prosent; salg, hotell og restaurant 5 prosent; og arkiv, museum og bibliotek 5 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.

Smarte valg underveis i studiene

Utdanningene på HF åpner for mange valgmuligheter utover den faglige fordypningen. Som HF-student er det mye du kan gjøre for å skape din egen profil og gjøre deg attraktiv på arbeidsmarkedet. Så bruk hjertet, men tenk også strategisk og benytt mulighetene for å få inn jobbrelevante elementer i graden din!

Vil du bli lærer?

Vi gjør oppmerksom på at Kunnskapsdepartementet har vedtatt ny nasjonal rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) (regjeringen.no). Den viktigste endringen er at det blir krav om mastergrad. Innføringen av kravet trer i kraft fra studiestart vår 2019 for PPU deltid og studiestart høst 2019 for PPU heltid. Frem til dette gjelder de gamle reglene.