Studiekvalitet

Vi vil gi en aktuell og relevant utdanning, med best mulig undervisning og veiledning. Derfor er det viktig at du som student bidrar med tilbakemeldinger og deltar i evaluering av studiene.

Studieprogrammet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten i programmet:

  • Programledelsen vurderer årlig om programmets mål er oppfylt, og tilsynssensorer fører tilsyn med og bidrar til å utvikle eksamen og sensur.
  • Fakultetet foretar minst hvert fjerde år en grundigere evaluering av programmet, der også eksterne representanter deltar.
  • Emnene som inngår i programmet evalueres.

Les mer om kvalitetssystemet for utdanningen ved UiO.

Rapporter fra evalueringer

På denne siden ligger de tilgjengelige rapportene for bachelor- og masterprogrammet i historie.

Her finner du årsplaner og årsrapporter for IAKH.

F.o.m. 2010 lages det studiekvalitetsrapporter for hele instituttet.


Bachelorprogrammet i historie: rapporter fra evalueringer

Årsrapporter (De årlige studiekvalitetsrapportene er fra 2017 byttet til en større rapport hvert fjerde år)

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016


Periodisk evaluering av studieprogrammet

Periodisk egenevaluering høsten 2003 - våren 2006

Sammendrag av studiprogrammets årlige evaluering av studiekvalitet

Våren 2009

Våren 2007


Masterprogrammet i historie: rapporter fra evalueringer

Årsrapporter(De årlige studiekvalitetsrapportene er fra 2017 byttet til en større rapport hvert fjerde år)

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016


Periodisk evaluering av studieprogrammet

Periodisk egenevaluering høsten 2003 - våren 2006

Sammendrag av studiprogrammets årlige evaluering av studiekvalitet

Våren 2007

 

Underveisevaluering av alle studieprogram på Program for historie våren 2013

Informasjon om underveisevalueringene av studieprogrammene på Program for historie våren 2013

Evalueringsrapport for årsenheten i historie våren 2013

Evalueringsrapport for bachelorprogrammet i historie våren 2013

Evalueringsrapport for masterprogrammet i historie våren 2013

Publisert 18. juni 2012 21:17 - Sist endret 20. nov. 2018 09:51