Kontakt

Studietilbud og generell studieinformasjon

 • studietilbud
 • studieveiledning
 • tilrettelegging ved eksamen, permisjon, utsatt studiestart og deltidsstudier

HF-studieinfo

Telefon: 22 85 62 93 (kl. 915)
E-post: hf-studieinfo@hf.uio.no

Studenter på programmet

 • gjennomføring av studieløpet
 • studieveiledning
 • delstudier i utlandet
 • deltid og permisjoner
 • eksamen
 • godkjenning av utdanning

Institutt for arkeologi, konservering og historie

 

Telefon: 22 85 49 00 (kl. 12:30-14:30)

E-post: historie-student@iakh.uio.no

Opptak og registrering

 • opptak og studiekompetanse
 • semesteravgift
 • internasjonale studenter