Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse er et fulltidsstudium over to år som gir 120 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 eller 90 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 eller 30 studiepoeng

Studieløp

Eksempel med kort masteroppgave på 30 studiepoeng og 90 studiepoeng emner:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
2. semester IN5160 – Digital Leadership Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
1. semester IN4150 – Digitale økosystemer IN4270 – Digital Business Development Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Eksempel med lang masteroppgave på 60 studiepoeng og 60 studiepoeng emner:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave/obligatorisk spesialiseringsemne
2. semester IN5160 – Digital Leadership Obligatorisk spesialiseringsemne Masteroppgave/valgfritt masteremne
1. semester IN4150 – Digitale økosystemer IN4270 – Digital Business Development Valgfritt masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellen ovenfor er eksempler på hvordan et studieløp kan bygges opp. Du kan strukturere studieløpet annerledes om du ønsker det, for eksempel ved å starte på masteroppgaven allerede i første semester. Alle emner skal fullføres og bestås før siste semesteret.

Emner og masteroppgave

Valg av emner og tema for masteroppgaven gjøres i samarbeid med veilederen din det første semesteret. Dette valget bestemmer også hvilken spesialisering du følger.

Felles obligatoriske emner

Programmet har to spesialiseringer:

  • Digitale økosystemer
  • Forretningsutvikling

Det er også mulig å velge emner på tvers av spesialiseringene. Se obligatoriske krav og oppbygging for hver spesialisering. 

Masteroppgaven

Masteroppgaven gjennomføres fortrinnsvis i samarbeid med en bedrift eller en organisasjon. Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid eller utviklingsarbeid som utføres under veiledning. Du får veiledning av ansatte ved forskningsgruppen Digital innovasjon.

Velger du spesialisering i forretningsutvikling må du velge en kort masteroppgave. Velger du spesialisering i digitale økonomisystemer kan du skrive en kort eller lang masteroppgave. Da fordeles arbeidet med oppgaven over flere semestre. Se eksempel under spesialiseringen

Innlevering av masteroppgaven skjer på en fast dato i mai i siste semester. Velger du en kort masteroppgave må masteroppgaven skrives i det fjerde semesteret, og emnet for masteroppgaven presenteres på en gitt dato i begynnelsen av semesteret. Vi anbefaler ved kort oppgave at to studenter samarbeider. Fristen for innlevering er 17 uker etter denne datoen. Masteroppgaven skal presenteres offentlig ved semesterslutt. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon med sensorene og veileder om oppgaven. 

Om gjennomføring av masterstudiet.

Ledige masteroppgaver for informatikk: digital økonomi og ledelse.

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid enn normert, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Studieretten din kan inndras hvis du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet og du har fravær uten gyldig grunn i mer enn ett semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Informatikk: digital økonomi og ledelse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 3. juni 2019 13:39 - Sist endret 13. aug. 2021 10:44