IN5140 – Smarte prosesser og smidige metoder i systemutvikling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet skal gi et solid grunnlag for å kunne delta i og lede en organisasjons utviklingsprosjekter og arbeide med å forbedre gjennomføring av slike prosjekter.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet:

  • kjenner du til sentrale utviklingsprosesser, prinsipper og metoder, og hvilke effekter de har,
  • kan du gjøre rede for smarte prosesser i systemutvikling, som ofte vil inkludere Lean og smidige prinsipper,
  • forstår du sammenhenger mellom kvalitet på utviklingsprosjekter og kvalitet på IT-systemene som utvikles,
  • kan du gjøre rede for prinsipper, rammeverk og metoder for forbedring av utviklingsprosesser,
  • har du forståelse for målinger og empirisk-basert kunnskap som grunnlag for å utvikle gode IT-systemer,
  • vil du være en profesjonell og dyktig deltaker og organisator i team som utvikler IT-systemer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen  i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer gruppeundervisning pr uke.

Undervisningsformen er dialogorientert og praktisk rettet (emnet har få "fasitsvar").

I undervisningen legges det vekt på å diskutere prosjektoppgavene. Denne besvarelsen er et dokument som inneholder en konkret forbedringsplan for en tenkt eller reell bedrift.

Det er sterkt anbefalt å møte på første forelesning fordi det vil bli gitt viktig informasjon.

Eksamen

Eksamen består av innlevering av en prosjektoppgave og en 4 timers skriftlig, digital eksamen,

Prosjektoppgaven består av to innleveringer, Vurdering av begge innleveringene teller 30 % av sluttkarakteren. Den skriftlige eksamenen teller 70 % .

Begge eksamenene må bestås i samme semester.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN9140, INF5181, INF9181, INF5180, INF9980, ITLED4220, IN331

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 00:25:38

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk