IN4150 – Digitale økosystemer

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i avansert teori for å sette studentene i stand til å analysere og kritisk reflektere over digitale økosystemer. Emnet skal også presentere ulike caser som illustrerer ulike typer digitale plattformer og økosystemer, og hvordan disse økosystemene kan styres og videreutvikles. 

Emnet gir også innføring i skytjenester og en oversikt over utviklingsplattformer som typisk anvendes av virksomheter i forbindelse med etablering av digitale plattformer og tjenester. 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt emnet vil du:

  • ha inngående kjennskap til og kunne anvende relevante teorier for å forstå digitale økosystemer og plattformer herunder nettverkseffekter, flersidige markeder, path dependence og network governance
  • ha kjennskap til innovasjonsplattformer og transaksjonsplattformer og styring og videreutvikling av disse
  • kunne foreslå og vurdere styringsmodeller for digitale plattformer og økosystemer
  • kunne foreslå og vurdere strategier for å etablere og bygge ut verdiskapende digitale økosystemer
  • kunne analysere og evaluere ulike digitale økosystemer
  • kunne kritisk reflektere over samfunnsrelevante utfordringer med globale plattformer og økosystemer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Studenter på masterprogrammet Informatikk: Digital Økonomi og Ledelse vil bli prioritert.

IN2000 – Software Engineering med prosjektarbeid og INEC1830 – Strategi (videreført)/INEC1831 – Strategi

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning og 2 timer seminarundervisning i uken. Undervisningen er basert på en blanding av teoriforelesninger og aktiv jobbing med relevante læringscase.

Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver. Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Eksamen

Eksamen består av to deler:

  • Gruppebasert prosjektoppgaven som teller 40%

  • Individuell hjemmeeksamen som teller 60%.

Begge deler må bestås og begge må bestås samme semester. Obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. jan. 2022 18:16:55

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)