Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)

TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Du velger mellom to spesialiseringer: innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Hva kan jeg jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng: 120
Studiet varer: 2 år

Ledige masterprosjekter

 

Dette studieprogrammet er særlig relevant for følgende av FNs bærekraftmål: