Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)

TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Du velger mellom to spesialiseringer: innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Hva kan jeg jobbe med?

  • karriereintervju_silje(1) Prosjektleder

    For Silje Morsman ble overgangen fra studieliv til jobbhverdag enkel.

    - Å se seg om etter en relevant deltidsjobb er en god investering, oppfordrer hun.

  • t.fossheim Entreprenør

    Tobias Kaasa Fossheim fikk én million kroner i stipend fra Norges Forskningsråds pilotordning Studententreprenørskap (Stud-ENT) til å utvikle sitt eget app-selskap.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Hvorfor velge TIK?

TIK Talk: Three aspects of innovation