Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)

TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Du velger mellom to spesialiseringer: innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Hva kan jeg jobbe med?

  • tonje_svarthvit_lite Spesialkonsulent

    Tonje jobber med å forbedre velferdsteknologi i Oslo kommune.

  • karriereintervju_silje(1) Prosjektleder

    Silje jobber i Teknologirådet.

  • t.fossheim Entreprenør

    Tobias Kaasa Fossheim fikk én million kroner i stipend fra Norges Forskningsråds pilotordning Studententreprenørskap (Stud-ENT) til å utvikle sitt eget app-selskap.