Teknologi, innovasjon og kunnskap (master - to år)

TIK er et tverrfaglig masterprogram hvor du lærer å analysere ulike sider ved kunnskapssamfunnet, blant annet hvordan kunnskap og teknologi oppstår og brukes. Du velger mellom to spesialiseringer: innovasjonsstudier eller vitenskaps- og teknologistudier (STS).

Hva kan jeg jobbe med?

  • t.fossheim Entreprenør

    Tobias Kaasa Fossheim fikk én million kroner i stipend fra Norges Forskningsråds pilotordning Studententreprenørskap (Stud-ENT) til å utvikle sitt eget app-selskap.

  • marie-moi-lundstad-privat-200 Prosjektkoordinator

    Marie er prosjektkoordinator hos Kjeller Innovasjon.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Studiestart høsten 2018

Oppstart 20. august

Se program

Hvorfor velge TIK?

TIK Talk: Three aspects of innovation

 

TIK Talk: STS - Animals in research