Statsvitenskap (master - to år)

Politikk er alle sosiale forhold som innebærer makt, styre og autoritet, nasjonalt eller internasjonalt. Hva er årsaker til krig innen og mellom land? Hva betyr demokrati? Hvorfor stemmer folk som de gjør? Hva kjennetegner maktforhold i samfunnet? Som statsviter får du unik innsikt i politiske prosesser og institusjoner i Norge og internasjonalt og du kan forstå og analysere begivenhetene bak nyhetsbildet.

Hva kan jeg jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Institutt for statsvitenskap

Flere kontaktpunkter

Studiestart høst 2018

13. - 20. august

Program