Organisasjon, ledelse og arbeid (master - to år)

Med en master i organisasjon, ledelse og arbeid får du et solid faglig grunnlag og reell erfaring med å forstå og håndtere kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv. I masterprogrammet vektlegges kritisk organisasjonsteori og nyere organisasjonssosiologi.

Hva kan jeg jobbe med?

 • Jenny avbildet i en tunell, med signalgul jakke, vernebriller og oransje hjelm.
  Forbedringsleder

  Jenny jobber som forbedringsleder i Spordrift, Region Øst. På studiene lærte hun å diskutere komplekse problemstillinger og stille kritiske spørsmål, noe hun drar stor nytte av i jobben sin i dag.

 • Andreas Hidle
  Rådgiver - merkevare

  Lars jobber som merkevarerådgiver i Norsk Tipping. En stor del av jobben hans er å komme med innspill, delta i innsikts-/utviklingsarbeid og gi anbefalinger fra et merkevareperspektiv.

 • Elena Gonder
  Kommunikasjonsrådgiver

  Elena jobber som kommunikasjonsrådgiver MSL. En variert jobb med arbeidsoppgaver som strekker seg fra å skrive korte postetekster til sosiale medier til langsiktig strategisk rådgivning.