Profiler

På 4. og 5. studieår kan du velge å spesialisere deg innenfor et fagområde ved å velge en profil.

Hva er profiler?

En profil er en valgfri spesialisering på masterprogrammet i rettsvitenskap.

En profil består av valgemner på masternivå og masteroppgave. Emnene og oppgaven må ha faglig sammenheng. Tema for masteroppgaven må godkjennes av profilansvarlig.

Hvorfor velge en profil?

Masterprogrammet i rettsvitenskap inneholder flere valgemner som skal avlegges på 4. og 5. studieår. Velger du profil har valgemnene du kan velge blant en faglig sammenheng. Du kan få positive synergieffekter hvis du velger valgemner som har en faglig sammenheng, Dessuten vil valgemnene gi deg et godt faglig fundament for masteroppgaven som også skal ha sammenheng med valgemnene du tar.

Når du har fullført en profil vil profilens tittel fremkomme på vitnemålet. Ved å velge profil får du dermed dokumentert spisskompetanse innenfor et fagområde.

Hvordan velge profil?

Hvis du ønsker å ha en profil i graden din, velger du dette i Studentweb.

Profiler

I alle profilene må du avlegge fire valgemner på masternivå, i tillegg til å skrive masteroppgave innenfor profilen. I noen profiler kan du selv velge hvilke fire valgemner innenfor profilen du tar. I andre profiler vil det derimot være krav om obligatoriske eller semilobligatoriske emner. Dette finner du mer informasjon om i beskrivelsen av profilen.

Innhold i profilen

Profilemner

Kjerneemner i profilen. Du skal i utgangspunktet ha fire profilemner. I noen profiler kan du erstatte profilemner med innlånsemner.

Innlånsemner

Innlånsemner kan erstatte profilemner. Under hver profilbeskrivelse fremgår det om det er tillatt med innlånsemner og eventuelt hvor mange.

Støtteemner

Innenfor noen profiler er det i tillegg nevnt noen støtteemner. De vil ikke inngå i profilen, men de kan være positive å avlegge som tillegg til spesialiseringen.

Obligatoriske og semiobligatoriske emner

I noen profiler er enkelte profilemner obligatoriske eller semiobligatoriske. Semiobligatoriske profilemner vil si at det er et krav om du tar et av de semiobligatoriske profilemnene.

Masteroppgave

I profilen må du også ha en masteroppgave som har et tema innenfor profilens fagområde. Når du melder deg opp til masteroppgave vil du kunne velge profil i oppmeldingsskjemaet. Ved innlevering av masteroppgaven vil de profilansvarlige lærerne vurdere om problemstillingen godkjennes som en del av profilen.

Du må selv planlegge studiet slik at profilen kan gjennomføres

Valgemner tilbys kun en gang hvert år. Du må derfor planlegge ditt studieløp slik at du kan avlegge eksamen i de emnene du ønsker å ha som en del av din profil og grad.

Eksamen på profilemnene vil ikke kollidere. Administrasjonen vil forsøke så langt det går at undervisningen ikke kolliderer på profilemner. På innlånsemner kan vi ikke garantere det samme. Her kan eksamensdatoene kollidere slik at du må selv planlegge hvilke emner du kan ta.

Engelsk valgemne

Det er obligatorisk med et engelsk valgemne i graden dersom du ikke skal ha utenlandsopphold i graden. Dette emnet kan avlegges på 3., 4. eller 5. studieår. Det er obligatorisk med engelsk valgemne også hvis du skal velge en profil.

Det er valgfritt å ha en profil i graden

Du velger selv om du ønsker å spesialisere deg ved å velge en profil. Dette er ikke obligatorisk, men et tilbud til studenter som ønsker en spesialisering.

Hvordan vil profilen vises på vitnemålet?

Det vil fremgå av vitnemålet hvilken profil du har tatt. I tillegg vil emnene fremgå spesifikt med karakter på vitnemålet.

Dersom du ved fullført mastergrad i rettsvitenskap (vitnemål), ikke har bestått alle emner som må inngå i profilen du har valgt, vil profilvalget bli slettet.

Publisert 18. sep. 2012 14:45 - Sist endret 9. mars 2022 12:38