MENA2000 – Faste materialers fundamentale oppbygning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i krystallers atomære oppbygging, hvordan krystaller klassifiseres, kjemiske bindinger og molekylorbitalteoriteori, og hvordan en periodisk struktur gir opphav til fenomener som gittervibrasjoner og elektroniske båndstrukturer.

Hva lærer du?

"

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du beskrive krystallers periodiske struktur med grunnleggende krystallografi, derunder ha en matematisk forståelse av sammenhengen mellom symmetrioperasjoner, punkt og romgrupper, og kunne tegne krystallstrukturer ut i fra Bravaisgitter og motiv eller tabeller for krystallografi.
 • har du innsikt i hvordan bølger forplanter seg i en krystallstruktur og forstår hvorfor dette er sentralt for å forklare ulike termiske og elektriske fenomener.
 • kan du beskrive tilstandstetthet for fononer og frie elektroner i krystaller.
 • har du innsikt i hvordan gruppeteori kan brukes til å beskrive molekylorbitalteori, og forstår hvordan dette kan beskrive hybridisering av bindinger, og gi opphav til bånd i enkle periodiske strukturer.
 • kan du gjøre rede for hvordan en elektronisk båndstruktur oppstår, og kunne forklare klassifiseringen mellom metaller og isolatorer samt begrepene effektiv masse, elektron-hull, og Fermi-nivå.
 • kan du benytte egnede digitale verktøy til å konstruere og visualisere ulike krystallstrukturer, beskrive fonon og elektrondispersjoner.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

4 timer forelesninger per uke, til sammen cirka 60 timer.

4 timer plenumsregning/regneverksted, til sammen cirka 50 timer.

Det vil være 3 obligatoriske innleveringer.

Eksamen

For å gå opp til eksamen må de tre obligatoriske innleveringene være godkjent.

Avsluttende skriftlig digital eksamen (4 timer) teller 100%.

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. sep. 2020 04:14:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk