Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i krystallers atomære oppbygging, hvordan krystaller klassifiseres, kjemiske bindinger og molekylorbitalteoriteori, og hvordan en periodisk struktur gir opphav til fenomener som gittervibrasjoner og elektroniske båndstrukturer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet: 

 • kan du beskrive krystallers periodiske struktur med grunnleggende krystallografi, derunder ha en matematisk forståelse av sammenhengen mellom symmetrioperasjoner, punkt og romgrupper, og kunne tegne krystallstrukturer ut i fra Bravaisgitter og motiv eller tabeller for krystallografi.               
 • har du innsikt i hvordan bølger forplanter seg i en krystallstruktur og forstår hvorfor dette er sentralt for å forklare ulike  termiske og elektriske fenomener.
 • kan du beskrive tilstandstetthet for fononer og frie elektroner i krystaller.
 • har du innsikt i hvordan gruppeteori kan brukes til å beskrive molekylorbitalteori, og forstår hvordan dette kan beskrive hybridisering av bindinger, og gi opphav til bånd i enkle periodiske strukturer.
 • kan du gjøre rede for hvordan en elektronisk båndstruktur oppstår, og kunne forklare klassifiseringen mellom metaller og isolatorer samt begrepene effektiv masse, elektron-hull, og Fermi-nivå.
 • kan du benytte egnede digitale verktøy til å konstruere og visualisere ulike krystallstrukturer, beskrive fonon og elektrondispersjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

 • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 5 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Fysisk institutt studieinfo@fys.uio.no før forelesningen starter!

4 timer forelesninger per uke, til sammen cirka 60 timer.

4 timer plenumsregning/regneverksted, til sammen cirka 50 timer.

Det vil være 3 obligatoriske innleveringer.

Eksamen

For å gå opp til eksamen må de tre obligatoriske innleveringene være godkjent.

Avsluttende skriftlig digital eksamen (4 timer) teller 100%.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk