Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for deg som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kjenner du defekttyper og transportmekanismer i krystallinske materialer
  • kan du i enkle tilfeller utlede hvordan defektkonsentrasjoner og transportparametre varierer som funksjon av omgivende atmosfære, doping og temperatur.
  • vet du hvordan defektrelatert transport inngår i viktige applikasjoner og prosesser og kan utlede dette matematisk i enkle tilfeller.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet omfatter 30 timer forelesninger og 15 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til Kjemisk institutts ekspedisjonskontor, tlf. 22 85 54 46 eller ekspedisjonen@kjemi.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Undervisningen i emnet vil kanselleres dersom færre enn 5 studenter melder seg innen emneopptaket.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)

Engelsk hvis engelsk-talende masterstudenter ber om det, ellers norsk.