Oppbygging og gjennomføring

Masterstudiet i kunsthistorie og visuelle studier, studieretning kunsthistorie og visuelle studier består av 120 studiepoeng:

  • Oppgaveseminar: 10 studiepoeng
  • Teori og metode: 10 studiepoeng
  • Valgfrie emner: 30 studiepoeng
  • Fremleggingsseminar: 10 studiepoeng
  • Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier: 60 studiepoeng
4. semester KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier
3. semester KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie
2. semester KUN4090 – Masteroppgave i kunsthistorie og visuelle studier Valgfrie emner/ utenlandsopphold
1. semester KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving KUN4030 – Faghistorie og metode Valgfritt emne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Første og andre semester

I første og andre semester tar du obligatoriske emner (20 studiepoeng) og valgfrie emner (30 studiepoeng) samt starter med masteroppgaven din (10 studiepoeng).

Merk at KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving og KUN4030 – Faghistorie og metode kun går i høstsemesteret.

Valgfrie emner er emner med kode som begynner med KUN4 på oversikten over instituttets emner. Noen av disse emnene tilbys ved Det norske institutt i Roma.

Du kan også hente emner fra et annet studieprogram på masternivå i samråd med veileder. Relevante emner er blant andre LIT4461 – Kjønn og estetikk og MUSKUL4910 – Utstillingsproduksjon - teori og praksis. Hvis det er hensiktsmessig for deg å ta emner fra et annet studieprogram, må du søke særskilt til program for kunsthistorie og visuelle studier om dette.

Allerede i andre semester starter arbeidet med en masteroppgave basert på godkjent prosjektbeskrivelse fra første semester, og du får tildelt veileder. F.o.m dette semesteret leverer du også inn semestervis framdriftsrapport med arbeidsplan og redgjørelse for progresjon for masteroppgaven. Se veilederkatalog for kunsthistorie og visuelle studier for informasjon om hvilke tema våre ansatte kan veilede på. Se også inspirasjonsside med forslag til tema for masteroppgaven.

Vi anbefaler at du legger utveksling til andre semester. Les mer om utvekslingsmuligheter. Vi hjelper deg også med å legge opp et studieløp som passer for deg.

Hvis du har hatt opptak på studieprogrammet tidligere og bestått KUN4010, KUN4020 og/eller KUN4090, må du ta disse på nytt.

Tredje og fjerde semester

Du arbeider videre med en masteroppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 60-80 sider og kan 1) gi en oversikt over et forskningstema, basert på litteraturstudier, eller 2) være et selvstendig forskningsarbeid på grunnlag av et kunsthistorisk materiale.
KUN4020 – Fremleggingsseminar, masterprosjekter i kunsthistorie skal tas i tredje semester eller senest semesteret før du leverer masteroppgaven.

Hvis du har hatt opptak på studieprogrammet tidligere og bestått KUN4010, KUN4020 og/eller KUN4090, må du ta disse på nytt.

Utveksling

Vi anbefaler at utveksling legges til andre semester. Les mer om utvekslingsmuligheter. Vi hjelper deg også med å legge opp et studieløp som passer for deg.

Deltidsstudier

Masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier har ikke et eget opplegg for deltidsstudier, men det er mulig å ha en lavere studieprogresjon i deler av studiet. Det er ikke mulig å ha redusert studieprogresjon i ditt siste semester på studieprogrammet. Studenter som studerer med redusert progresjon må være tilgjengelige på dagtid, da flere av emnene i studiet krever oppmøte i undervisningen. 

Hvis du trenger veiledning til hvordan legge opp et studieløp med redusert studieprogresjon, ta kontakt med studiekonsulenten for kunsthistorie og visuelle studier.

Regelverket for redusert studieprogresjon

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i kunsthistorie og visuelle studier, studieretning kunsthistorie og visuelle studier

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. sep. 2018 11:52 - Sist endret 28. okt. 2019 10:59