KUN4010 – Introduksjon til metodologi og oppgaveskriving

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg innsikt i teori, metoder og teknikker med direkte tilknytning til planleggingen av og arbeidet med masteroppgaven.

Du vil dessuten få veiledning i bruk av Universitetsbibliokteket, diverse spesialarkiver og andre forskningsressurser, samt hjelp og veiledning til utforming av individuelle prosjektbeskrivelser.

Emnet tas som en forberedelse til masteroppgaven i studiets 1. semester. Dersom du har tatt emnet tidligere og søker deg inn på programmet igjen, må du i utgangspunktet ta det på nytt. Har du spørsmål, ta kontakt via emnets kontaktpunkt.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

 • lære å velge, samt avgrense tema for din MA-oppgave.
 • lære hvordan du planlegger gjennomføringen av ditt MA-prosjekt.
 • lære om aktuelle teoretiske/metodiske problemer innen det kunsthistoriske feltet du planlegger å skrive om
 • gjennom litteraturstudier tilegne deg en tidlig innsikt i det emnet du planlegger å skrive om
 • lære hvordan du søker etter litteratur og andre kilder som er nødvendige for gjennomføringen av prosjektet.
 • bli kjent med en rekke samlinger og arkiver i Oslo med resurser for forskning i kunsthistorie.
 • trenes i å verbalisere og kommunisere dine planer for prosjektet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Du må ha studierett på masterprogrammet i kunsthistorie ved UiO for å ta dette emnet.

Undervisning

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det kan forekomme digital undervisning. Følg med i Canvas for mer informasjon om undervisningen.

Undervisningen består av ca. 8 dobbelttimer med fellesundervisning, en individuell veiledning og 2 gruppeseminarer. Studentene fordeles på veiledere og grupper på bakgrunn av innlevert prosjektskisse. Det kan forekomme fellesundervisning med KUN4014 – Introduksjon til metodologi og prosjektutvikling i kuratering og modernismens kulturarv.

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

I fellesundervisningen:

 • obligatorisk fremmøte 1. gang og til sammen 75 prosent
 • obligatorisk innlevering av 1-2 siders prosjektskisse

I gruppeundervisningen:

 • Obligatorisk deltagelse på individuell- og  gruppeveiledning
 • Obligatorisk innlevering av foreløpig prosjektbeskrivelse, ca. 4-5 sider, med litteraturliste
 • Obligatorisk opponentkommentar på medstudents prosjektbeskrivelse.

Alle obligatoriske skriftlige oppgaver skal du levere i Canvas. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering av oppgavene.

Hvis du er borte fra undervisningen mer enn den tillatte grensen, eller syk når du skal levere obligatorisk aktivitet, må du søke om gyldig fravær/utsatt obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte..

Eksamen

Eksamen på KUN4010 er innlevering av en prosjektbeskrivelse på 6-8 sider.

Prosjektbeskrivelsen skal du levere i Inspera. Du må gjøre deg kjent med innlogging og innleveringsmåte i forkant av frist for innlevering.

Det gis anledning til å levere prosjektbeskrivelsen i vårsemesteret under visse forutsetninger.
Disse forutsetningene er:

 • Godkjent gjennomføring av all obligatorisk aktivitet fra høstsemesteret, men ikke bestått innlevert prosjektskisse (eksamen).
 • Godkjent prosjektskisse gjennomført samme semester som man avlegger eksamen (mao, våren)

Det blir ikke gitt undervisning i vårsemesteret, men studentene vil få en til to individuelle veiledninger, avhengig av størrelsen på endring av oppgavetema.

Sensorveiledning

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Annet

Emnet er et obligatorisk emne i masterprogrammet i kunsthistorie og visuelle studier.

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Høsten 2020: Undervisningen vil følge retningslinjene for smittevern som følge av Covid-19. Det vil fremkomme av detaljert undervisningsplan på semestersiden hvilke av undervisningsaktivitetene som eventuelt tilbys digitalt. Følg også med i Canvas for informasjon om undervisningen.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk og engelsk